0012 Jelentés az önkormányzati feladatellátás szervezeti formáiról és működésük célszerűségének ellenőrzéséről

TARTALOMJEGYZÉK

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok
II. Részletes megállapítások

1. Az önkormányzati önállóság érvényesülése a helyi közszolgáltatások biztosításának szervezeti megoldásaiban
2. Az önkormányzati költségvetési szervek feladatellátásban betöltött szerepe
3. Önkormányzati társulások a közszolgáltatásokban
4. A közhasznú szervezetek és az önkormányzati feladatok
5. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közszolgáltatásokban
6. Egyéb, nem az államháztartáshoz tartozó szervezetek részvétele az önkormányzatok közszolgáltatásaiban

Mellékletek

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok


II. Részletes megállapítások
1. Az önkormányzati önállóság érvényesülése a helyi közszolgáltatások biztosításának szervezeti megoldásaiban

1.1. A közszolgáltatások helyi szabályozása, ellátásuk szervezeti keretei

1.2. A térségi feladatot ellátó intézmények fenntartásának ellentmondásai
2. Az önkormányzati költségvetési szervek feladatellátásban betöltött szerepe

2.1. A költségvetési szervek keretei között ellátott feladatok jellemzői

2.2. Az önkormányzatok hivatalai és a körjegyzőségek, a hivatalok felépítése, tevékenységük szabályozása, létszámellátottsága, javadalmazása 2.3. A költségvetési szervek alapításának, átszervezésének megszüntetésének jellemzői 2.4. A költségvetési szervek nyilvántartása 2.5. A költségvetési szervek felügyeleti és belső ellenőrzése
3. Önkormányzati társulások a közszolgáltatásokban

4. A közhasznú szervezetek és az önkormányzati feladatok

5. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közszolgáltatásokban

5.1. A gazdasági társaságok száma, tevékenységének jellemzői

5.2. A közszolgáltató vállalkozások eredményessége, a tulajdonosi érdekek megvalósulása
6. Egyéb, nem az államháztartáshoz tartozó szervezetek részvétele az önkormányzatok közszolgáltatásaiban

Show details for 1. sz. melléklet1. sz. melléklet
Show details for 2. sz. melléklet2. sz. melléklet
Show details for 2.a. sz. melléklet2.a. sz. melléklet
Show details for 3. sz. melléklet3. sz. melléklet
Show details for 3.a. sz. melléklet3.a. sz. melléklet
Show details for 4. sz. melléklet4. sz. melléklet
Show details for 4.a. sz. melléklet4.a. sz. melléklet
Show details for 4.b. sz. melléklet4.b. sz. melléklet
Show details for 4.c. sz. melléklet4.c. sz. melléklet
Show details for 5. sz. melléklet5. sz. melléklet
Show details for 5.a. sz. melléklet5.a. sz. melléklet
Show details for 5.b. sz. melléklet5.b. sz. melléklet
Show details for 5.c. sz. melléklet5.c. sz. melléklet
Show details for 5.d. sz. melléklet5.d. sz. melléklet
Show details for 6. sz. melléklet6. sz. melléklet
Show details for 7. sz. melléklet7. sz. melléklet
Show details for 8. sz. melléklet8. sz. melléklet
Show details for 9. sz. melléklet9. sz. melléklet