0032 Jelentés a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

TARTALOMJEGYZÉK

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok
II. Részletes megállapítások

1. A minisztérium fejezeti-irányító tevékenysége
2. Egyes kiemelt fejezeti kezelésű előirányzatok
3. A minisztérium, mint önálló költségvetési szervezet
4. A felügyeleti és a belső ellenőrzés rendszere
5. A korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulása

Mellékletek

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok


II. Részletes megállapítások
1. A minisztérium fejezeti-irányító tevékenysége
1.1. A fejezet irányítása 1992-1998. I. féléve végéig 1.2. Az SzCsM feladatellátása, szervezeti és működési rendje 1.4. A fejezeti költségvetés tervezése, finanszírozása, a végrehajtás irányítása (1992-1999.)

1.4.1. A fejezeti költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendszere, működése

1.4.2. A tervezésnél érvényesített prioritások és forrásaik 1.4.3. A költségvetési előirányzatok tervezése, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése 1.4.4. A fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése és felhasználása 1.4.5. A kincstári finanszírozási rendszer működésének hatása az előirányzat gazdálkodásra, a fejezet és a Magyar Államkincstár együttműködése 1.5. Az információs rendszer működése, fejlesztése

1.5.1. Az információs rendszer személyi, szervezeti és tárgyi feltételei

1.5.2. Az információs rendszer működése és fejlesztése 1.5.3. Az Y2K program teljesítése
2. Egyes kiemelt fejezeti kezelésű előirányzatok
2.1. A programfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzatok felhasználása 2.2. A programfinanszírozás alá tartozó előirányzatok felhasználása 2.3. Az alapítványok és az érdekvédelmi szövegségek részére nyújtott támogatások
3. A minisztérium, mint önálló költségvetési szervezet

3.1. A költségvetési gazdálkodás 1999-ben

3.2. A minisztérium létszám- és illetménygazdálkodása 3.3. A minisztérium üzemeltetési és fenntartási kiadásai 3.4. A Magyar Államkincstár és az SzCsM Igazgatás beszámolójának eltérései
4. A felügyeleti és a belső ellenőrzés rendszere

4.1. Az ellenőrzés szabályozottsága és működésének feltételei

4.2. Az ellenőrzések tervszerűsége, megalapozottsága 4.3. Az ellenőrzési tapasztalatok és a javaslatok hasznosulása
5. A korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulása
5.1. A Munkaügyi Minisztérium fejezet 1991. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének megállapításai alapján tett javaslatok 5.2. A Népjóléti Minisztérium fejezet 1992. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének megállapításai alapján tett javaslatok 5.3. Az állami gondozásra szoruló fiatalok 1995. évi intézményes ellátásának, ellenőrzésének megállapításai alapján tett javaslatok 5.4. A tartós szociális ellátást nyújtó intézmények 1997. évi helyzetének és finanszírozásának vizsgálati tapasztalatai alapján tett javaslatok 5.5. A Munkaerő-piaci Alap működése pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének megállapításai alapján tett javaslataink a foglalkoztatás elősegítésére irányultak 5.6. A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetése végrehajtása ellenőrzésének megállapításai alapján tett javaslatok
Mellékletek


Show details for 1.sz. melléklet1.sz. melléklet
Show details for 2. sz. melléklet2. sz. melléklet
Show details for 3.sz. melléklet3.sz. melléklet
Show details for 1.sz. függelék1.sz. függelék
Show details for 2.sz. függelék2.sz. függelék