A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai (2.sz. füzet)
TARTALOMJEGYZÉK

Megállapítások

1. A 2001. évi költségvetés előirányzatai
2. A 2002. évi költségvetés előirányzatai, a 2003. évi irányszámok

Függelék

I. ORSZÁGGYŰLÉS
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
VI. BÍRÓSÁGOK
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
X. MINISZTERELNÖKSÉG
POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP


Megállapítások
1. A 2001. évi költségvetés előirányzatai

1.1. A költségvetés makroszintű számításai

adatok: M Ft-ban
1.2. A nemzetgazdasági elszámolások 1.2.1. Gazdálkodó szervezetek befizetései

1.2.1.1. Társasági adó (pénzintézetek nélkül)

1.2.1.2. Bányajáradék 1.2.1.3. Vám- és importbefizetések 1.2.1.4. Játékadó 1.2.1.5. Egyéb befizetések 1.2.2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1.2.2.1. Általános forgalmi adó

1.2.2.2. Fogyasztási és jövedéki adó 1.2.3. Lakosság befizetései

1.2.3.1. Személyi jövedelemadó

1.2.3.2. Lakossági illetékek 1.2.3.3. Lakossági vámbefizetések 1.2.3.4. Egyéb lakossági adók 1.2.4. Pénzintézeti társasági adó 1.2.5. MNB befizetései 1.2.6. Az adósságszolgálati előirányzatok

1.2.6.1. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke visszatérülései- és követelés-kezelés költségei

1.2.6.2. A költségvetés adósságának törlesztése és fejlesztési célú hitelfelvételei fejezet 1.2.7. Az állami kezességvállalás és érvényesítés 1.3. A fejezetek költségvetési előirányzatai

1.3.1. A fejezeti tervezés irányítása, összehangolása

1.3.2. Az intézmény- és feladat felülvizsgálat eredményei 1.3.3. Kiadási előirányzatok 1.3.3.1. Létszám és személyi juttatások 1.3.3.2. Dologi előirányzatok 1.3.3.3. Fejezeti kezelésű előirányzatok 1.3.3.4. Felhalmozási kiadások 1.3.4. Bevételi előirányzatok 1.4. Az elkülönített állami pénzalapok 1.5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi költségvetése előirányzatai

1.5.1. A 2001. évi tervezést meghatározó tényezők

1.5.1.1. A makrogazdasági mutatók alakulása

1.5.1.2. A jogszabályi környezet változása 1.5.1.3. A 2000. évi költségvetés várható teljesítése 1.5.2. A társadalombiztosítási alapok 2001. évi költségvetésének megalapozottsága 1.5.2.1. A társadalombiztosítás bevételeinek 2001. évi előirányzatai 1.5.2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásainak 2001. évi előirányzatai 1.5.2.3. Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásainak 2001. évi előirányzatai 1.5.2.4. A társadalombiztosítási alapok működési költségvetésének 2001. évi előirányzatai
2. A 2002. évi költségvetés előirányzatai, a 2003. évi irányszámok

2.1. A költségvetés makroszintű számításai

2.2. A nemzetgazdasági elszámolások

2.2.1. Gazdálkodó szervezetek befizetései

2.2.1.1. Társasági adó (pénzintézetek nélkül)

2.2.1.2. Bányajáradék 2.2.1.3. Vám- és importbefizetések 2.2.1.4. Játékadó 2.2.1.5. Egyéb befizetések 2.2.2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2.2.2.1. Általános forgalmi adó

2.2.2.2. Fogyasztási és jövedéki adó 2.2.3. Lakosság befizetései

2.2.3.1. Személyi jövedelemadó

2.2.3.2. Lakossági illetékek 2.2.3.3. Lakossági vámbefizetések 2.2.3.4. Egyéb lakossági adók 2.2.4. Pénzintézeti társasági adó 2.2.5. MNB befizetései 2.2.6. Az adósságszolgálati előirányzatok

2.2.6.1. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke visszatérülései- és követelés-kezelés költségei

2.2.6.2. A költségvetés adósságának törlesztése és fejlesztési célú hitelfelvételei 2.2.7. Az állami kezességvállalás és érvényesítés 2.3. A fejezetek költségvetési előirányzatai

2.3.1. A fejezeti tervezés irányítása, összehangolása

2.3.2. Az intézmény- és feladat felülvizsgálat eredményei 2.3.3. Kiadási előirányzatok 2.3.3.1. Létszám és személyi juttatások 2.3.3.2. Dologi előirányzatok 2.3.3.3. Fejezeti kezelésű előirányzatok 2.3.3.4. Felhalmozási kiadások 2.3.3.5. Bevételi előirányzatok 2.4. Az elkülönített állami pénzalapok 2.5. A társadalombiztosítási Alapok 2002. évi költségvetése előirányzatai, a 2003. évi irányszámok

2.5.1. A Társadalombiztosítási Alapok egyensúlyi helyzete

2.5.2. Az Társadalombiztosítási Alapok 2002. évi bevételi előirányzatai 2.5.3. Az NY. Alap kiadásainak 2002. évi előirányzata 2.5.4. Az E. Alap kiadásainak 2002. évi előirányzatai 2.5.5. A társadalombiztosítási alapok működési költségvetésének 2002. évi előirányzatai, a 2003. évi irányszámok
Függelék
I. ORSZÁGGYŰLÉS

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VI. BÍRÓSÁGOK

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

X. MINISZTERELNÖKSÉG

POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
ˇ a gyógyszer kiadások csökkentésére hozott intézkedések hatása az évközi bevezetés miatt nehezen becsülhető,