A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)
TARTALOMJEGYZÉK

I. Részletes megállapítások

1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága
2. A fejezetek és az intézmények szervezeti, gazdálkodási szabályozottságának egyes kérdései
3. Az előirányzat-felhasználási keret megnyitása és felhasználása
4. Előirányzatok átcsoportosításának indokoltsága és dokumentáltsága
5. Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése
6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályszerűsége
7. Az előirányzat-maradványok keletkezése, jóváhagyása
8. Költségvetési szervek vagyoni helyzete
9. A központi költségvetés finanszírozása, a kincstári egységes számla likviditása
10. A központi költségvetés fő bevételi jogcímei
11. A köztartozások behajtására tett intézkedések
12. A központi költségvetés technikai fejezetei
13. Kezességvállalások és érvényesítések
14. A letéti számlák
15. Elkülönített, otp-nél vezetett lakásalap számlák

Függelék

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Közbeszerzések Tanácsa

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
VI. BÍRÓSÁGOK
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
X. MINISZTERELNÖKSÉG

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL
XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI
XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE


I. Részletes megállapítások
1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága
1.1. A kincstári és a fejezeti beszámolók egyezősége 1.2. A fejezetek és intézményeik költségvetési beszámolójának valódisága
2. A fejezetek és az intézmények szervezeti, gazdálkodási szabályozottságának egyes kérdései

3. Az előirányzat-felhasználási keret megnyitása és felhasználása

4. Előirányzatok átcsoportosításának indokoltsága és dokumentáltsága

4.1. A fejezetek közötti és a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás indokoltsága és dokumentáltsága

4.2. A központi költségvetés általános tartalékából átcsoportosított előirányzatok felhasználása 4.3. A központi költségvetés céltartalék előirányzatának felhasználása
5. Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése

5.1. A kiadási előirányzatok teljesítése

5.2. A bevételi előirányzatok teljesítése
6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályszerűsége

6.1. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása

6.2. Programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok
9. A központi költségvetés finanszírozása, a kincstári egységes számla likviditása

9.1. A központi költségvetés finanszírozási igénye

9.2. A központi költségvetés tényleges finanszírozása 9.3. Beszámolás az 1999-ben megvalósított finanszírozási műveletekről
10. A központi költségvetés fő bevételi jogcímei
10.1. Gazdálkodó szervezetek befizetései

10.1.1. Társasági adó (pénzintézetek nélkül)

10.1.2. Vám- és importbefizetések 10.1.3. Egyéb befizetések 10.2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók

10.2.1. Általános forgalmi adó

10.2.2. Fogyasztási és jövedéki adó 10.3. A lakosság befizetései

10.3.1. Személyi jövedelemadó

10.4. Pénzintézeti társasági adó 10.5. Az MNB befizetései 10.6. Koncessziós díjbevételek
11. A köztartozások behajtására tett intézkedések

11.1. Az APEH behajtási tevékenysége

11.2. A vám- és adófolyószámla nyilvántartási rendszerek 11.2.1. Vámbiztosíték 11.2.2. A VPOP kintlévőségei 11.2.3. Végrehajtási eljárások 11.3. Az adóbevételi adatok valódisága és a folyószámla-nyilvántartás 11.4. A központi költségvetési szervek köztartozásai
12. A központi költségvetés technikai fejezetei

12.1. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet

12.2. A kiadási előirányzatok teljesülése 12.3. A devizában fennálló adósság kamatkiadásai

12.3.1. Devizahitelek kamata

12.3.2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai 12.3.3. Egyéb költségek 12.4. Bevételek

12.4.1. Tőkekövetelések visszatérülése

12.4.2. A követelésállományok alakulása 12.4.2.1. Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke visszatérülése 12.4.2.2. Belföldi követelések visszatérülése 12.5. Kamatbevételek

12.5.1. Forintkövetelések kamatbevétele

12.5.2. Egyéb bevételek 12.6. A költségvetés hitelfelvételei és adósságának törlesztése fejezet 12.7. Kiadási előirányzatok teljesülése

12.7.1. Devizában fennálló adósság törlesztése

12.8. Bevételi előirányzatok teljesítése

12.8.1. A költségvetés külföldi hitelfelvételei


13. Kezességvállalások és érvényesítések

14. A letéti számlák

14.1. A központi letéti számlák

14.2. A fejezeti letéti számlák
Függelék
I. ORSZÁGGYŰLÉS

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VI. BÍRÓSÁGOK

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL

XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI