Elnöki utasítás a módszertanokról

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény megalkotását követően a sarkalatos törvények közül elsőként tárgyalta meg és fogadta el az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényt. A törvény a korábbinál erősebb jogosítványokkal ruházza fel az Állami Számvevőszéket, valamint biztosítja az intézmény független és stabil működésének, az ellenőrzési tevékenység szakszerű, objektív megvalósításának és a jelentések job hasznosulásának jogszabályi és pénzügyi garanciális hátterét.

Az Állami Számvevőszék elnöke – a törvényben meghatározott feladata alapján - megállapítja és nyilvánosságra hozza a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályait és módszereit. Normaalkotási jogkörében eljárva az Állami Számvevőszék elnöke az alábbi utasítást adta ki:

Az Állami Számvevőszék elnökének 1/2017. (II.8.) ÁSZ utasítása a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról