A NATO Nemzetközi Számvevő Testülete

A NATO Nemzetközi Számvevő Testületét (International Board of Auditors for NATO - IBAN) 1953-ban hozták létre. A testület 6 tagból álló független ellenőrző szervezet, amely az Észak-atlanti Tanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Testületnek 2014-ig magyar tagja is van. A Testület munkáját 21 fős számvevői, valamint 9 fős adminisztratív állomány segíti. Az IBAN a NATO intézmények, továbbá a NATO Biztonsági Beruházási Programjának pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzéséért felelős.

A szervezet működési rendjét meghatározó Alapszabály szerint a Testület ellenőrzéseinek célja az Észak-atlanti Tanács, valamint a tagországok kormányainak korrekt tájékoztatása arról, hogy a NATO szervezetei, illetve az érintett nemzeti intézmények a közös pénzeket szabályszerűen, a rögzített céloknak megfelelően használták-e fel.

Az ÁSZ, valamint a Testület közötti szakmai kapcsolat kiépítése már Magyarország NATO tagsága (1999) előtt megkezdődött. A Testület akkori elnökének meghívására az első ÁSZ küldöttség 1997-ben tett látogatást Brüsszelben, és megismerkedett a NATO számvevők munkájával.

A védelmi terület ellenőrzéséért felelős ÁSZ munkatársak rendszeresen részt vettek a Testület saját számvevői részére szervezett továbbképzéseken. A szóban forgó rendezvényeken megismerhették a Testület által alkalmazott pénzügyi és teljesítményellenőrzési módszereket, eljárásokat.

Az 1999-ben, 2000-ben, valamint 2002-ben az ÁSZ-nál, illetve a Magyar Honvédség illetékes szervezeténél rendezett szemináriumok keretében, az ÁSZ és egyéb érintett szervek munkatársai tágabb körben is megismerhették a nagy tekintélyű NATO Testület szakmai munkáját. E rendezvényeken a Testület képviselői bemutatták a NATO Biztonsági Beruházási Programjának, valamint intézményi pénzügyi ellenőrzésének általuk alkalmazott módszertanát, illetve gyakorlatát. Az ÁSZ a megszerzett ismeretek gyakorlati próbájának tekintette azt a 2001-2002-ben végrehajtott ellenőrzést, amely a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretén belül a Magyarországon megvalósuló fejlesztések értékelésére irányult.

Az együttműködés intézményesült formái 1999-től kezdődően alakultak ki a két szervezet között. A korábban csatlakozott tagországok számvevőszékeihez hasonlóan az ÁSZ képviselői rendszeresen részt vesznek a Testület szakmai rendezvényein, éves munkájának értékelésében.

2000-ben magas szintű, az ÁSZ elnöke által vezetett delegáció látogatott a Testület elnökéhez Brüsszelbe, majd 2004-ben az ÁSZ elnöke fogadta a Testület soros elnöke vezette IBAN delegációt. Ezeket az alkalmakat a felek a szakmai együttműködés fejlesztése elveinek rögzítésére is felhasználták.

A NATO tagországok nemzeti legfőbb ellenőrző szerveinek szakmai kapcsolatrendszerét a rendszeres időközönként megrendezett Védelmi Ellenőrzési Szemináriumok teszik teljessé. A fórumok célja a védelmi terület aktuális ellenőrzési kérdéseinek feldolgozása, a hasznosítható tapasztalatok megvitatása. Megtiszteltetés volt az ÁSZ számára, hogy a NATO tagországok számvevőszékeinek bizalmából, az új tagországok legfőbb ellenőrző intézményei közül elsőként az Állami Számvevőszék rendezhetett védelmi szemináriumot Budapesten 2003-ban, amelynek keretén belül mind a békeidőszakban, mind a háborús körülmények között teljesített katonai kiadások számvevőszéki ellenőrzése kapott prioritást.