Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek szakmai szabályai

/ Frissítve: 2020.04.17. /

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény megalkotását követően a sarkalatos törvények közül elsőként tárgyalta meg és fogadta el az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényt. Az új törvény a korábbinál erősebb jogosítványokkal ruházza fel az Állami Számvevőszéket, valamint biztosítja az intézmény független és stabil működésének, az ellenőrzési tevékenység szakszerű, objektív megvalósításának és a jelentések jobb hasznosulásának jogszabályi és pénzügyi garanciális hátterét.

Az Állami Számvevőszék küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, a közpénz és a közvagyon hatékony és célszerű felhasználását, valamint a „jó kormányzást". A hatékony és magas színvonalú feladatellátás alapfeltétele a célokhoz, feladatokhoz illeszkedő módszertani dokumentumok kidolgozása, továbbfejlesztése, valamint a folyamatos, minőségközpontú módszertani fejlesztés fenntartása, a jó nemzetközi gyakorlat adaptálása.

Az Állami Számvevőszék - függetlenségének egyik sarokköveként - az ellenőrzési szabályait, módszereit maga alakítja ki. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés-szakmai szabályok megalkotásánál elsődlegesen a működésére vonatkozó alkotmányos és egyéb jogszabályi követelményeket, a Számvevőszék Stratégiáját és küldetését, valamint a működésére vonatkozó belső szabályozókat veszi figyelembe; továbbá irányadónak tekinti az INTOSAI ellenőrzési standardjait. A Számvevőszék célja, hogy a számvevőszéki ellenőrzés hozzáadott érték teremtésére irányuló tevékenysége kísérje végig ellenőrzés-szakmai szabályait, tovább erősítve ezáltal a Számvevőszék munkájával szembeni bizalmat és az ellenőrzési megállapítások, következtetések, felhívások, javaslatok, ajánlások hasznosságát.
 

Az Állami Számvevőszék elnökének 1/2017 (II.8.) ÁSZ utasítása szerint elfogadott ellenőrzés-szakmai szabályok   Tájékoztatás a nemzetközi szakmai dokumentumokról
     A számvevőszéki ellenőrzés-szakmai szabályok rendszere     Irányadó ISSAI 2019. szeptemberig
 Irányadó IFPP dokumentum 2019. szeptembertől
Az ellenőrzés-szakmai szabályok elméleti alapját kitöltő dokumentumok rendszere  
 I.szint Limai nyilatkozat   ISSAI 1
 INTOSAI-P 1
II. szint  A számvevőszék működésére vonatkozó alapelvek A függetlenséget biztosító garanciális elemek   ISSAI 10
INTOSAI-P 10
Az átláthatóság és elszámolhatóság számvevőszéki alapelvei   ISSAI 20 INTOSAI-P 20
Etikai alapelvek   ISSAI 30
ISSAI 130
A minőségirányított működésre vonatkozó alapelvek   ISSAI 40
 ISSAI 140
A számvevőszéki munka hasznosulására vonatkozó alapelvek   ISSAI 12
INTOSAI-P 12
III.
szint
A számvevőszéki
ellenőrzés alapelvei

(számvevőszéki ellenőrzési standardok)
A számvevőszéki ellenőrzés alapelvei Általános ellenőrzési alapelvek    ISSAI 100
ISSAI 100

A teljesítmény-ellenőrzés alapelvei
   ISSAI 300
ISSAI 300 
A megfelelőségi ellenőrzés alapelvei    ISSAI 400
ISSAI 400
Módszertani útmutatók  Módszertani útmutató a pénzügyi ellenőrzéshez   ISSAI 1000
ISSAI 2000
 Módszertani útmutató a teljesítmény-ellenőrzéshez
  ISSAI 3000, 3100 ISSAI 3000
GUID 3910
Módszertani útmutató a megfelelőségi ellenőrzéshez
  ISSAI 4000

ISSAI 4000
IV.
szint
Egyéb útmutatók, ellenőrzési segédletek   Egyéb INTOSAI útmutatók GUID útmutatók