Az OECD Számvevő Testülete

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egyedülálló fórumot biztosít a piacgazdaság elveire épülő, demokratikus berendezkedésű tagországai számára (ideértve Magyarországot is az 1996-ban megvalósult tagságot követően), hogy közösen lépjenek fel gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységük összehangolása érdekében. Az OECD jelen formájában 1961-ben kezdte meg működését. Küldetése, hogy segítse tagországai kormányait a fenntartható gazdasági növekedés, a magas szintű foglalkoztatottság és életszínvonal elérésében a pénzügyi stabilitás megtartása mellett, mindezzel hozzájárulva a világgazdaság fejlődéséhez.

Az OECD Számvevő Testülete végzi a szervezet pénzügyi gazdálkodásának független külső ellenőrzését. A Testület hitelesíti az OECD pénzügyi beszámolóit, felülvizsgálja a szervezet költségvetését, valamint ellenőrzi a költségvetés végrehajtását. A Testület függetlenségének záloga a tagországok képviselőiből álló Tanácsnak való közvetlen beszámolási kötelezettsége, valamint az OECD kontrollrendszerében elfoglalt önálló helyzete.

A Számvevő Testület négy, megfelelően képzett ellenőrzéssel foglalkozó köztisztviselőből áll. A Testület tagjait - a tagországok jelölési javaslata alapján - a Tanács nevezi ki. Az OECD szervezetének otthont adó Franciaország képviselője a Testület állandó tagja, a további három tagot rotációs rendszer alapján választják négy éves időtartamra. Az Állami Számvevőszék munkatársa 2003-2006 között volt tagja az OECD Számvevő Testületének.