Együttműködés az Európai Számvevőszékkel

Magyarország EU tagságát megelőzően, az 1990-es évektől kezdődően az Állami Számvevőszék és az Európai Számvevőszék vezetői és munkatársai rendszeres időközönként megbeszéléseket folytattak, amelyek révén az ÁSZ teljes körűen feltérképezhette és összeállíthatta a külső ellenőrzésre vonatkozó EU joganyagot, megismerhette és értelmezhette a nemzeti legfőbb ellenőrző intézmények feladatát a közösségi pénzek felhasználásának ellenőrzése terén. A jó szakmai együttműködés sikerének is tekinthető, hogy a 2003. évi ún. "Országjelentés" (Regular Report) - nem sokkal Magyarország EU csatlakozását megelőzően - a magyar külső (számvevőszéki) ellenőrzésről megnyugtató képet nyújtott.

Az Európai Számvevőszékkel (European Court of Auditors - ECA) kialakított kitűnő kapcsolatokat jellemzi az is, hogy 1999 és 2005 között minden évben az ÁSZ legalább egy munkatársa részt vett az Európai Számvevőszék által szervezett, öt hónapos szakmai gyakorlaton Luxemburgban. E szakmai gyakorlatok célja az volt, hogy a programban részt vevő munkatársak ismerjék meg az ECA ellenőrzési módszertanát és gyakorlatát, különös tekintettel az EU alapok felhasználásának ellenőrzésére; illetve az anyaintézethez visszatérve a gyakorlatban kamatoztassák megszerzett ismereteiket.

Mint ismeretes, Magyarország 2004. május 1-jén vált az Európai Unió teljes jogú tagjává. Ez azt is jelentette az Állami Számvevőszék számára, hogy az ECA-val való szakmai kapcsolatát a továbbiakban az Európai Közösségről szóló Szerződés szabályozza. Eszerint az Európai Számvevőszék ellenőrzéseit a nyilvántartások alapján és - szükség esetén - a helyszínen, a Közösség többi intézményében, a Közösség nevében bevételt vagy kiadást kezelő szervek helyiségeiben és a tagállamokban - beleértve a költségvetésből kifizetésben részesülő bármely természetes vagy jogi személy helyiségeit is - végzi. A tagállamokban az ellenőrzést a legfőbb nemzeti ellenőrző szervekkel vagy - ha ezek nem rendelkeznek a szükséges hatáskörrel - a hatáskörrel rendelkező tagállami szervezeti egységekkel kapcsolatot tartva kell elvégezni. Az ECA és a tagállamok nemzeti ellenőrző szervei függetlenségük megőrzése mellett, a bizalom szellemében működnek együtt. Ezek a szervezetek vagy szervezeti egységek tájékoztatják az Európai Számvevőszéket, hogy részt kívánnak-e venni az ellenőrzésben.

Figyelemmel az említett elvekre, az Állami Számvevőszék aktív közreműködése a magyarországi helyszíneken zajló ECA ellenőrzésekben már 2003-ban megkezdődött. A közösségi bevételek felhasználására irányuló helyszíni tájékozódások során az ÁSZ illetékes munkatársai rész vesznek az előkészítésben és a helyszíni munkában is, egyrészt az Európai Számvevőszék munkájának segítése, másrészt az adott hazai intézménynél végzett korábbi ellenőrzések tapasztalatainak megfelelő interpretálása céljából.

Az EU-hoz való csatlakozást követően az Állami Számvevőszék előtt megnyílt a lehetőség, hogy nemzeti szakértőként munkatársakat delegáljon az Európai Számvevőszékhez hat hónaptól két évig terjedő időtartamra. Intézményünk él is a felkínált lehetőséggel. A nemzeti szakértői program célja hasonló a korábban említett szakmai gyakorlatéhoz, azonban a kiküldetés során különös hangsúly helyeződik az ÁSZ munkatársak szakmai tudásának és tapasztalatainak hasznosítására.