EU Kapcsolattartó Bizottság

Az EU Kapcsolattartó Bizottság a tagállami számvevőszékek és az Európai Számvevőszék együttműködési fóruma, amely keretében a hivatkozott intézmények - az Európai Közösségről szóló Szerződés értelmében - függetlenségük megőrzése mellett, alkotmányos megbízatásuk tiszteletben tartásával, a bizalom szellemében működnek együtt. Az Állami Számvevőszék aktív és egyenrangú partnerré Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően vált e hálózatban.

A Kapcsolattartó Bizottság küldetésében megfogalmazottak szerint az együttműködés keretében általános cél az EU pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésével, valamint egyéb EU-val összefüggő kérdésekkel kapcsolatos szakmai tudás és tapasztalatok cseréjének ösztönzése és elősegítése. Az EU pénzeszközökkel való gazdálkodás, valamint a kapcsolódó jó kormányzás fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében az együttműködés keretei lehetőséget biztosítanak az abban résztvevők kölcsönös támogatására, valamint különböző EU-t érintő területeken a közös munkavégzésre. Mindezen túlmenően a hálózatban résztvevők törekvése, hogy előmozdítsák a kapcsolatfelvételt és az információcserét az érdeklődőkkel.

Az EU Kapcsolattartó Bizottság hálózatán belül az együttműködés az alábbi fórumokon zajlik:
  • a számvevőszéki vezetők, az ún. Kapcsolattartó Bizottság (Contact Committee) találkozója;
  • az EU összekötők (Liaison Officers) értekezlete;
  • az EU összekötők munkáját támogató munkacsoport (Task Force) megbeszélései; valamint
  • a különböző, egymástól jól elhatárolható szakmai területekkel foglalkozó munkacsoportok (Working Groups) ülései.
A Kapcsolattartó Bizottság évente egy alkalommal ülésezik. A találkozók általános célja, hogy fórumot biztosítsanak a Kapcsolattartó Bizottság keretében folyó együttműködés hatékonyságának növelésével összefüggő kérdések megvitatására, valamint az EU pénzügyi érdekei védelmének támogatására, különös tekintettel a közösségi pénzeszközök felhasználására irányuló ellenőrzéseik hatékonyságának növelésére és ezek összhangjának megteremtésére, emellett azonban az EU pénzügyi gazdálkodásával, a Közösség működésével összefüggő aktualitásokat is megtárgyalnak. 2009-ben a Kapcsolattartó Bizottság ülésének házigazdája az Állami Számvevőszék volt.

A Kapcsolattartó Bizottság üléseit az évente általában két alkalommal megrendezett, EU összekötők értekezlete készíti elő. Az EU összekötők feladatai közé tartozik továbbá az is, hogy összehangolják az Európai Számvevőszék által a tagállamokban végzett ellenőrzések tervezését, megszervezzék az egyes ellenőrzési témákat vizsgáló munkacsoportokban való nemzeti képviseletet, valamint biztosítsák az információcserét.

Az EU Kapcsolattartó Bizottság 2002-ben az EU összekötők egy szűkebb köréből álló munkacsoportot (Task Force) hozott létre az EU-n belüli számvevőszéki együttműködés fejlesztésére. A brit vezetésű munkacsoport tevékenységének célja a hálózaton belüli szervezettebb és gördülékenyebb együttműködés megvalósítása mind szakmai, mind pedig technikai értelemben. E cél teljesülése érdekében a Task Force kidolgozta az együttműködés irányelveit és azok gyakorlati megvalósítására is tett ajánlásokat. Az ÁSZ 2006 óta tagja a munkacsoportnak.

A tagállami számvevőszékek és az Európai Számvevőszék igyekeznek erősíteni a közösségi pénzeszközökre irányuló ellenőrzéseik eredményességét és összhangját. Ennek érdekében a Kapcsolattartó Bizottság ösztönzi a közös ellenőrző és kutató munkát, valamint időről-időre speciális szakmai témákat feldolgozó munkacsoportokat hívott és a mai napig is hív életre. Az Állami Számvevőszék munkatársai aktív, sok esetben kezdeményező szerepet vállalnak a különböző munkacsoportok keretében végzett tevékenységben.

A Kapcsolattartó Bizottság keretében együttműködő számvevőszékek ugyancsak részt vesznek a külső kormányzati ellenőrzési közösség ernyőszervezetként működő INTOSAI (legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szervezete), valamint európai regionális munkacsoportja, az EUROSAI által szervezett tevékenységekben.