FELHÍVÁS: belső ellenőri álláshely betöltésére
/ Frissítve:2011.02.14/
Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.) költségvetési ellenőri gyakorlattal rendelkező, az államháztartási törvény által előírt nyilvántartásban regisztrált belső ellenőrt keres megüresedett álláshely betöltésére.

A belső ellenőrzés, illetőleg a belső ellenőr feladatait általánosságban a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet sorolja fel. E feladatokat az Állami Számvevőszéknél a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a középtávú szervezeti stratégia, valamint az évenként jóváhagyott ellenőrzési terv konkretizálja.

A belső ellenőri álláshely a pályázatok elbírálását követően betölthető, a kinevezésre hat havi próbaidő alkalmazásával kerül sor. A belső ellenőr besorolása és díjazása az Állami Számvevőszékről szóló törvény (ÁSZ tv.) számvevőkre vonatkozó szabályai szerint történik.

A pályázatra jelentkezhet, aki:

  • magyar állampolgár,
  • büntetlen előéletű,
  • megfelel az ÁSZ tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak,
  • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/D. § (1) bekezdésében említett miniszteri engedéllyel költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végezhet (regisztrált belső ellenőr),
  • legalább 5 év - ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett - gyakorlati idővel rendelkezik,
  • folyamatosan részt vesz a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésén,
  • a belső ellenőrzési feladatok ellátáshoz szükséges informatikai felhasználói ismeretekkel rendelkezik.

Előnyt jelent:

  • közigazgatási szervnél belső ellenőrként vagy ellenőrzési egység vezetőjeként szerzett több éves gyakorlat,
  • magasabb informatikai felhasználói ismeretszint,
  • legalább egy nyugati nyelvből (angol, német, francia) középfokú nyelvismeret.

A pályázónak rövid motivációs levelet, szakmai önéletrajzot, a végzettségét, szakképesítését, valamint a költségvetési belső ellenőri regisztrációját igazoló bizonyítványok, dokumentumok másolatát kell 2011. február 25-ig az Állami Számvevőszékhez beküldenie lehetőleg elektronikusan, a b.ellenorpalyazat@asz.hu, vagy postai úton az 1364 Budapest 4, Pf. 54 címre. A kapcsolattartás érdekében gyors elérhetőségük (e-mail, telefon) feltüntetését is kérjük.

A pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be. A pályázatok elbírálásának várható ideje 2011. március 18. Pályázati eredményéről az elbírálást követő egy héten belül minden pályázó értesítést kap.