FELHÍVÁS: beszerzési munkatárs

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

 

BESZERZÉSI MUNKATÁRS

 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó – munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

Magyarország, elsősorban Budapest.

 

Feladatok:

 • Javaslatot tesz az éves költségvetési tervezés keretében a hivatal eszköz és anyagbeszerzéseinek mennyiségére, minőségére és időbeli ütemezésére.
 • A jóváhagyott tervnek megfelelően gondoskodik a munkakörébe tartozó eszközök és anyagok ütemezett beszerzéséről, a közbeszerzési törvény előírásai, valamint az elfogadott költségvetés alapján.
 • Ellátja az ÁSZ által kiírandó uniós és nemzeti, valamint saját közbeszerzési eljárások lefolytatásával, előkészítésével, szervezésével, adminisztrációjával, a szükséges közzététellel kapcsolatos feladatokat.
 • Összeállítja a Kbt. szerinti dokumentumokat, összefogja a bíráló bizottság munkáját.
 • A témát érintő szakterület felelősével, valamint a jogásszal elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződéseket.
 • Kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatósággal, a Közbeszerzési Döntőbizottsággal és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal.
 • Összeállítja az ÁSZ honlapján a közérdekű adatok keretében közzéteendő közbeszerzéshez kapcsolódó információkat.
 • Elkészíti az ÁSZ éves költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló beszámoló részeként a közbeszerzési és beszerzési tervet, azok módosítását, valamint a teljesítéséről szóló beszámolót.
 • Közreműködik a közbeszerzésen kívüli versenyeztetési eljárások lebonyolításában.
 • Elkészíti a szükséges dokumentumokat a közbeszerzés közzétételi díjak utalása érdekében, valamint az eljárás eredményéről az érintett osztályokat tájékoztatja.
 • Arculati kézikönyv figyelembevételével, a külső nyomdától megrendeli az ÁSZ folyamatos munkájához szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat.
 • Elkészíti a feladatköréhez tartozó beruházási-, üzembe helyezési okmányokat, azok módosításait és lezárását.
 • Felügyeli a munkahelyre és személyre kiadott tárgyi, valamint kis értékű tárgyi eszközök állományváltozását, - mozgását rögzítő alapbizonylatok előállítását, ellenőrzi azok szabályos kitöltését.
 • Részt vesz a selejtezési és leltározási feladatok koordinálásában, végrehajtásában.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó szerződések, illetve kötelezettségvállalási nyilatkozatok elkészítéséről, a nyilvántartások vezetéséről.
 • A megrendelések, szerződések valamint a kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján benyújtott – munkakörét érintő – számlákat igazolásra előkészíti.
 • Elkészíti, szükség estén aktualizálja a közbeszerzési és beszerzési szabályzatot, közreműködik a feladatkörét érintő egyéb belső irányítási eszközök elkészítésében.

 

Bérezés és juttatások:

Megállapodás szerint.

 

Pályázati feltételek, elvárások:

 

 • Egyetemi/főiskolai végzettség
 • OKJ-s közbeszerzési referens szakképesítés,
 • minimum 3 éves közbeszerzési gyakorlat (eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása),
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

 

Előnyt jelent:

 • eszközbeszerzési, eszköz nyilvántartási, leltározási gyakorlat/tapasztalat,
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben való szereplés,
 • jogász végzettség,
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogosultság.

 

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • elemző képesség, rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat elbírálása, zárása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik.

FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmét, hogy csak azok a pályázók kerülnek a pályázat zárását megelőzően értesítésre vagy behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján a Munkáltató elképzeléseinek mindenben megfelelnek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Értesítés hiányában a pályázatot lezártnak kell tekinteni.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

Jelentkezni az Állami Számvevőszék állásajánlataira csak az elektronikus felületen keresztül lehet.

A jelentkezéshez szükséges űrlap a https://www.asz.hu/hu/palyazatok főlap jobb oldalán található JELENTKEZÉS gombbal érhető el. Az űrlap kitöltésével az Ön adatai bekerülnek pályázati rendszerünkbe.

A pályázónak az űrlapon csatolnia kell:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot
 • motivációs levelet,
 • fényképét,
 • szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről, melyet az űrlap „Nyilatkozatok” részben tehet meg.

Az űrlap „pozíció megjelölése” részén jelölje meg, hogy melyik kiírásunkra jelentkezik.

Lehetősége van több pozíció megjelölésével is jelentkezni. Ha nem konkrét állásra jelentkezik, hanem csak azt szeretné, hogy adatai bekerüljenek HR-adatbázisunkba, válassza a Jelentkezés pozíció megjelölése nélkül lehetőséget, ebben az esetben tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőség esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.aszhirportal.hu, www.asz.hu