Felhívás beszerzési munkatárs munkakör betöltésére

/ Frissítve:2014.06.04/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

BESZERZÉSI MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkajogviszony 3 hónap próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

Magyarország, elsősorban Budapest.

Feladatok:

 • Javaslatot tesz az éves költségvetési tervezés keretében a hivatal eszköz és anyagbeszerzéseinek mennyiségére, minőségére és időbeli ütemezésére.
 • A jóváhagyott tervnek megfelelően gondoskodik a munkakörébe tartozó eszközök és anyagok ütemezett beszerzéséről, a közbeszerzési törvény előírásai, valamint az elfogadott költségvetés alapján.
 • Ellátja az ÁSZ által kiírandó uniós és nemzeti, valamint saját közbeszerzési eljárások lefolytatásával, előkészítésével, szervezésével, adminisztrációjával, a szükséges közzététellel kapcsolatos feladatokat.
 • Összeállítja a Kbt. szerinti dokumentumokat, összefogja a bíráló bizottság munkáját.
 • A témát érintő szakterület felelősével, valamint a jogásszal elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződéseket.
 • Kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatósággal, a Közbeszerzési Döntőbizottsággal és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal.
 • Összeállítja az ÁSZ honlapján a közérdekű adatok keretében közzéteendő közbeszerzéshez kapcsolódó információkat.
 • Elkészíti az ÁSZ éves költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló beszámoló részeként a közbeszerzési és beszerzési tervet, azok módosítását, valamint a teljesítéséről szóló beszámolót.
 • Közreműködik a közbeszerzésen kívüli versenyeztetési eljárások lebonyolításában.
 • Elkészíti a szükséges dokumentumokat a közbeszerzés közzétételi díjak utalása érdekében, valamint az eljárás eredményéről az érintett osztályokat tájékoztatja.
 • Arculati kézikönyv figyelembevételével, a külső nyomdától megrendeli az ÁSZ folyamatos munkájához szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat.
 • Elkészíti a feladatköréhez tartozó beruházási-, üzembe helyezési okmányokat, azok módosításait és lezárását.
 • Felügyeli a munkahelyre és személyre kiadott tárgyi, valamint kis értékű tárgyi eszközök állományváltozását, - mozgását rögzítő alapbizonylatok előállítását, ellenőrzi azok szabályos kitöltését.
 • Részt vesz a selejtezési és leltározási feladatok koordinálásában, végrehajtásában.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó szerződések, illetve kötelezettségvállalási nyilatkozatok elkészítéséről, a nyilvántartások vezetéséről.
 • A megrendelések, szerződések valamint a kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján benyújtott – munkakörét érintő – számlákat igazolásra előkészíti.
 • Elkészíti, szükség estén aktualizálja a közbeszerzési és beszerzési szabályzatot, közreműködik a feladatkörét érintő egyéb belső irányítási eszközök elkészítésében.

Bérezés és juttatások:

Megállapodás szerint.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • Egyetemi/főiskolai végzettség
 • OKJ-s közbeszerzési referens szakképesítés,
 • minimum 3 éves közbeszerzési gyakorlat (eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása),
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • Jogász végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • elemző képesség, rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.

Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.
A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.
Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "beszerzési munkatárs" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy minden pályázat, ami beérkezik az Állami Számvevőszékhez, automatikus érkeztető számot kap.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu