Felhívás beszerzési munkatárs munkakör beltöltésére
/ Frissítve: 2014.10.06 /

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

BESZERZÉSI MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkajogviszony 3 hónap próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
Magyarország, elsősorban Budapest.

Feladatok:

 • Javaslatot tesz az éves költségvetési tervezés keretében a hivatal eszköz és anyagbeszerzéseinek mennyiségére, minőségére és időbeli ütemezésére.
 • A jóváhagyott tervnek megfelelően gondoskodik a munkakörébe tartozó eszközök és anyagok ütemezett beszerzéséről. A beszerzéseknél figyelembe veszi a közbeszerzési törvény előírásait, valamint az elfogadott költségvetést.
 • Közreműködik a munkakörét érintő közbeszerzési eljárások lebonyolításában.
 • Arculati kézikönyv figyelembevételével, külső nyomdától megrendeli az ÁSZ folyamatos munkájához szükséges dokumentumokat és egyéb nyomtatványokat.
 • Elkészíti a feladatköréhez tartozó beruházási-, üzembe helyezési okmányokat, azok módosításait és lezárását.
 • Felügyeli a munkahelyre és személyre kiadott tárgyi valamint kis értékű tárgyi eszközök állományváltozását, - mozgását rögzítő alapbizonylatok előállítását ellenőrzi azok szabályos kitöltését.
 • Részt vesz a selejtezési és leltározási feladatok előkészítésében és végrehajtásában.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó szerződések, illetve kötelezettségvállalási nyilatkozatok elkészítéséről, a nyilvántartások vezetéséről.
 • A megrendelések, szerződések valamint kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján benyújtott – munkakörét érintő – számlákat igazolásra előkészíti.
 • Javaslatot tesz a feladatkörét érintő belső irányítási eszközök elkészítésében, különös tekintettel a beszerzésekre, közbeszerzésekre és leltározásra.

Bérezés és juttatások:
Megállapodás szerint.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • Felsőfokú, kereskedelmi/gazdasági/műszaki végzettség,
 • minimum 3 éves kereskedelmi és beszerzési területen szerzett gyakorlat,
 • eszközbeszerzési, eszköz nyilvántartási, leltározási gyakorlat/tapasztalat,
 • készletgazdálkodási ismeretek, tárgyalóképesség,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • eszközbeszerzési, eszköz nyilvántartási, leltározási gyakorlat/tapasztalat,
 • közbeszerzési gyakorlat (eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása), OKJ közbeszerzési referens képzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • nagyfokú önállóság,
 • jó problémamegoldó készség, folyamatszervezési ismeretek,
 • gazdasági szervezőkészség,
 • elemző készség, rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.
Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "beszerzési munkatárs 26/2014" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy minden pályázat, ami beérkezik az Állami Számvevőszékhez, automatikus érkeztető számot kap.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu