Felhívás épületgondnok munkatárs munkakör betöltésére

/ Frissítve:2014.06.13/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

ÉPÜLETGONDNOK

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkajogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

Magyarország, elsősorban Budapest.

Feladatok:

 • Javaslatot tesz az éves költségvetési tervezés keretében az ingatlanokon, a közmű-, hűtő-, fűtő- elektromos berendezéseken, egyéb műszaki-, technikai eszközökön, felszereléseken végzendő beruházási és felújítási munkákra.
 • Az épületek zavartalan üzemszerű működését biztosítja, a közmű-, hűtő-, fűtő- elektromos berendezések, egyéb műszaki-, technikai eszközök, felszerelések üzemképes állapotának fenntartása révén. Szükség esetén a javításokat megrendeli.
 • A rendezvények jóváhagyott helyiségigényét biztosítja, a szükséges berendezéseket, technikai eszközöket rendelkezésre bocsájtja. Az előírt nyilvántartásokat vezeti.
 • Koordinálja az irodai költöztetési, áthelyezési feladatokat a budapesti ingatlanoknál, valamint a szükséges műszaki feladatokat a megyei irodáknál.
 • Elkészíti, elkészítteti a munkahelyre és személyre kiadott tárgyi, valamint kis értékű tárgyi eszközök állományváltozását, mozgását rögzítő alapbizonylatokat.
 • Részt vesz a selejtezési és leltározási feladatok koordinálásában, végrehajtásában.
 • Koordinálja és ellenőrzi az ingatlanok tisztaságának és belső rendjének fenntartását.
 • Felelős az ÁSZ épületeiben található étel és ital automaták zavartalan működéséért.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó szerződések, illetve kötelezettségvállalási nyilatkozatok elkészítéséről, a nyilvántartások vezetéséről.
 • A megrendelések, szerződések valamint kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján benyújtott – munkakörét érintő – számlákat igazolásra előkészíti.
 • Közreműködik a feladatkörét érintő belső irányítási eszközök elkészítésében.

Bérezés és juttatások:

Megállapodás szerint.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • érettségi és/vagy szakközépiskolai végzettség,
 • minimum 3 éves üzemeltetési gyakorlat
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • műszaki/kereskedelmi/biztonságtechnikai végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • jó szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.

Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.
A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.
Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "épületgondnok" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy minden pályázat, ami beérkezik az Állami Számvevőszékhez, automatikus érkeztető számot kap.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu