FELHÍVÁS: folyamatszervező számvevő

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.), az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, pályázatot ír ki

 

Folyamat és ügyvitelszervező / ügyviteli rendszerszervező feladatok ellátására

 

számvevői munkakörben.

 A jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötése mellett.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

A számvevő az egész ország területén végzi munkáját, illetve alapvető követelmény a budapesti feladatellátás.

Általános számvevői munkaköri feladatok:

 • Részvétel az ÁSZ ellenőrzések tervezésének előkészítésében.
 • Részvétel az ellenőrzés előkészítésében, valamint az előtanulmány és az ellenőrzési programtervezet összeállításában.
 • Az ellenőrzési programban és az ellenőrzésvezetője által számára meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése az ellenőrzés típusának meghatározott módszertana, illetve szakmai követelményeinek megfelelően.
 • Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának eredményéről számvevői részanyag készítése.
 • Részvétel a jelentéstervezetek jogi szempontú véleményezésében, megállapítások jogi felülvizsgálatában.
 • Indokolt esetben a felelősség megállapításának kezdeményezése; illetve az ÁSZ tv. és az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti intézkedés megtétele, amennyiben pazarló, rendeltetésellenes pénzfelhasználást, súlyos kárt okozó szabálysértés tényét vagy bűncselekmény alapos gyanúját tapasztalja.

Fókuszfeladatok:

 • Ügyvitelszervezési, információrendszer- szervezési, folyamatszervezési és elemzési feladatok ellátása - folyamatoptimalizáló intézkedések kidolgozása és bevezetése
 • Kapcsolattartás, együttműködés a szakterületekkel, a felhasználói igények felmérése, dokumentációja,
 • Folyamatok felülvizsgálata, elemzése, folyamatcélok meghatározása, új folyamatok / munkafolyamatok kialakítása dokumentálása,
 • Folyamatszabályozás kidolgozása, szabályzatok készítése, munkautasítások, technológiai dokumentáció elkészítése, a szabályzati összhang biztosítása
 • Vezetői döntések előkészítése, változások menedzselése
 • A folyamatok újraszervezésének megvalósíthatósági, gazdaságossági, hatékonysági elemzése
 • Teljesítménymérés és folyamat-beszámoló működtetése, a folyamatirányításhoz szükséges, folyamatokról szóló információk előállítása, illetve rendszerezése
 • Folyamat-kontrolling feladatok ellátása, a folyamatok célértéke elérésének elemzése,
 • Együttműködés az IT területtel, szakmai követelmények meghatározása, részvétel felmerülő fejlesztési feladatokban

Jogállás, illetmény és juttatások:

A számvevő alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • Felsőfokú pénzügyi-gazdasági. és vagy műszaki végzettség (egyetem és/vagy főiskola)
 • legalább 3 éves gyakorlat folyamatszervezési, rendszerszervezési, ügyvitel szervezési területen
 • Projektmenedzsment tapasztalat, a projektmenedzsment eszközök általános ismerete
 • Rendszer bevezetési és változáskezelési tapasztalat
 • Lean és/vagy BPR ismeretek és/vagy Six Sigma elemzési tapasztalat
 • Legalább 5 éves egyéb szakmai tapasztalat

o  gazdasági társaságok ellenőrzésében és/vagy,

o  pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységek ellenőrzésében és/vagy,

o  statisztikai és költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének végrehajtásában és/vagy,

o  pénzügyi, számviteli / belső ellenőrzési / pénzügyi kontrolleri/gazdasági vezetői többéves munkatapasztalat és/vagy,

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek való megfelelés

Előnyt jelent:

 • ISO minőségbiztosításban szerzett tapasztalat
 • SLA (Service Level Agreement) készítésében, működtetésben szerzett gyakorlat
 • ARIS folyamatmodellező eszköz kezelésében szerzett gyakorlat
 • MS Office, MS Project, MS Visio programok erős felhasználói szintű ismerete
 • rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet alkalmazására vonatkozó tapasztalatok

Elvárt kompetenciák:

 • Folyamat- és rendszerszemlélet
 • Komplex látásmód, analitikus szemlélet
 • Strukturált gondolkodásmód, szintetizáló képesség
 • Kiváló kommunikációs és prezentációs készség
 • Nagyfokú önállóság
 • Csapatjátékos attitűd
 • Tárgyalási és konfliktuskezelési képesség

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat elbírálása, zárása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik.

FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmét, hogy csak azok a pályázók kerülnek a pályázat zárását megelőzően értesítésre vagy behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján a Munkáltató elképzeléseinek mindenben megfelelnek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Értesítés hiányában a pályázatot lezártnak kell tekinteni.

A pályázat benyújtásának helye és módja

Jelentkezni az Állami Számvevőszék állásajánlataira csak az elektronikus felületen keresztül lehet.

A jelentkezéshez szükséges űrlap a https://www.asz.hu/hu/palyazatok főlap jobb oldalán található JELENTKEZÉS gombbal érhető el. Az űrlap kitöltésével az Ön adatai bekerülnek pályázati rendszerünkbe.

A pályázónak az űrlapon csatolnia kell:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot
 • motivációs levelet,
 • fényképét,
 • szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről, melyet az űrlap „Nyilatkozatok” részben tehet meg.

Az űrlap „pozíció megjelölése” megfelelő részén jelölje meg, hogy melyik kiírásunkra jelentkezik.

Lehetősége van több pozíció megjelölésével is jelentkezni. Ha nem konkrét állásra jelentkezik, hanem csak azt szeretné, hogy adatai bekerüljenek HR-adatbázisunkba, válassza a Jelentkezés pozíció megjelölése nélkül lehetőséget, ebben az esetben tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőség esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.aszhirportal.hu, www.asz.hu