FELHÍVÁS: kiemelt jelentőségű számvevői feladatok ellátására, számvevői munkakörben

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.), az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, pályázatot ír ki

 

kiemelt jelentőségű SZÁMVEVŐI feladatok ellátására,

 

 

számvevői munkakörben.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötése mellett.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

A számvevő az egész ország területén végzi munkáját, illetve alapvető követelmény a budapesti feladatellátás.

 

Fókuszfeladatok

 • Projektek önálló irányítása, kapcsolódó komplex feladatok felelősségteljes ellátása / projektek felügyelete /coachingja,
 • részvétel a teljesítménymérés módszertanának fejlesztésében, a módszertan bevezetésében, oktatásában,
 • belső felkérés alapján meghatározott vezetői feladatok ellátása.

 

Általános munkaköri feladatok:

 • Részvétel az ÁSZ ellenőrzések tervezésének előkészítésében.
 • Részvétel az ellenőrzés előkészítésében, valamint az előtanulmány és az ellenőrzési programtervezet összeállításában.
 • Az ellenőrzési programban és az ellenőrzésvezetője által számára meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése az ellenőrzés típusának meghatározott módszertana, illetve szakmai követelményeinek megfelelően.
 • Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának eredményéről számvevői részanyag készítése.
 • Részvétel a jelentéstervezetek jogi szempontú véleményezésében, megállapítások jogi felülvizsgálatában.
 • Indokolt esetben a felelősség megállapításának kezdeményezése; illetve az ÁSZ tv. és az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti intézkedés megtétele, amennyiben pazarló, rendeltetésellenes pénzfelhasználást, súlyos kárt okozó szabálysértés tényét vagy bűncselekmény alapos gyanúját tapasztalja.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A számvevő alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény tartalmazza.

 

Munkahely jellemzői:

 • Projekt alapú munkaszervezés és munkavégzés,
 • Ellenőrzései sokrétűek, ezáltal különböző témákban nyújt lehetőséget átfogó szakmai ismertek megszerzésére, mélyítésére.

 

Pályázati feltételek, elvárások:

 • Közgazdász (egyetemi szintű közgazdász végzettség/ Msc)
 • Vezetés szervezés szakközgazdász /MBA diploma
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • Legalább 10 éves szakmai tapasztalat

o gazdasági társaságok ellenőrzésében és/vagy,

o pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységek ellenőrzésében és/vagy,

o statisztikai és költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének végrehajtásában és/vagy,

o pénzügyi, számviteli / belső ellenőrzési / pénzügyi kontrolleri/gazdasági vezetői többéves munkatapasztalat és/vagy,

 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás és angol nyelvű előadói tapasztalatok
 • Legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalat különböző projektek vezetésében;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek való megfelelés

 

Előnyt jelent:

 • Projekt módszertanok elméleti és gyakorlati ismerete;
 • Projekt irányítási tudás és projektvezetői tapasztalatok megléte- projekt megvalósításáért való felelősség
 • Folyamatmenedzsment / lean módszertani ismeretek;
 • Szervezeti változáskezelési ismeretek

 

Elvárt kompetenciák:

 • határozott fellépés;
 • stratégiai szemlélet, komplex gondolkodás,
 • nagyfokú önállóság,
 • csapatjátékos attitűd;
 • jó szervező és problémamegoldó képesség;
 • asszertivitás, jó kommunikációs készség;
 • tárgyalási és konfliktuskezelési képesség.
 • terhelhetőség,

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat elbírálása, zárása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik.

FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmét, hogy csak azok a pályázók kerülnek a pályázat zárását megelőzően értesítésre vagy behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján a Munkáltató elképzeléseinek mindenben megfelelnek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Értesítés hiányában a pályázatot lezártnak kell tekinteni.

A pályázat benyújtásának helye és módja

Jelentkezni az Állami Számvevőszék állásajánlataira csak az elektronikus felületen keresztül lehet.

A jelentkezéshez szükséges űrlap a https://www.asz.hu/hu/palyazatok főlap jobb oldalán található JELENTKEZÉS gombbal érhető el. Az űrlap kitöltésével az Ön adatai bekerülnek pályázati rendszerünkbe.

A pályázónak az űrlapon csatolnia kell:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot
 • motivációs levelet,
 • fényképét,
 • szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről, melyet az űrlap „Nyilatkozatok” részben tehet meg.

Az űrlap „pozíció megjelölése” megfelelő részén jelölje meg, hogy melyik kiírásunkra jelentkezik.

Lehetősége van több pozíció megjelölésével is jelentkezni. Ha nem konkrét állásra jelentkezik, hanem csak azt szeretné, hogy adatai bekerüljenek HR-adatbázisunkba, válassza a Jelentkezés pozíció megjelölése nélkül lehetőséget, ebben az esetben tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőség esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.aszhirportal.hu, www.asz.hu