Felhívás műszaki munkatárs munkakör betöltésére

/ Frissítve: 2014.12.30 /
Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

MŰSZAKI MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
Magyarország, elsősorban Budapest.

Feladatok:
 • Javaslatot tesz az éves költségvetési tervezés keretében az ingatlanokon, a közmű-, hűtő-, fűtő- elektromos berendezéseken, egyéb műszaki-, technikai eszközökön, felszereléseken végzendő beruházási és felújítási munkákra.
 • Részt vesz a jóváhagyott beruházások, felújítások előkészítésében, betartva a közbe-szerzési törvény vonatkozó előírásait.
 • A közbeszerzési terv figyelembe vételével gondoskodik a műszaki munkák előkészítéséről, együttműködik a tervezőkkel és szakhatóságokkal az építési beruházásokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése érdekében, a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi.
 • Ellátja a jóváhagyott beszerzési és közbeszerzési tervben szereplő műszaki munkák teljes körű lebonyolítási feladatait, közreműködik a közbeszerzési eljárásban és gondoskodik a rendelkezésre álló források hatékony és költségtakarékos felhasználásáról.
 • A megrendelt kivitelezési munkák során biztosítja a helyszínt, ellenőrzi a munkavégzést.
 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó beszerzéseknél a beruházási és üzembe helyezési okmányokat.
 • Ellátja a helyiséggazdálkodással kapcsolatos műszaki feladatokat az ÁSZ telephelyein.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó szerződések, illetve kötelezettségvállalási nyilatkozatok elkészítéséről, a nyilvántartások vezetéséről.
 • A megrendelések, szerződések valamint kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján benyújtott – munkakörét érintő – számlákat igazolásra előkészíti.
 • Közreműködik a feladatkörét érintő belső irányítási eszközök elkészítésében.
Bérezés és juttatások:
Megállapodás szerint

Pályázati feltételek, elvárások:
 • Főiskolai / egyetemi műszaki (mérnök) végzettség,
 • minimum 3 éves műszaki gyakorlat,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
 • felelős műszaki vezetésben való jártasság/tapasztalat,
 • műszaki ellenőrként szerzett munkatapasztalat,
 • közbeszerzési gyakorlat (eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása),
 • projektvezetési gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség, elemző készség,
 • nagyfokú önállóság,
 • rendszerszemlélet, komplex gondolkodás, minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.
Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "műszaki munkatárs - 30/2014" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy minden pályázat, ami beérkezik az Állami Számvevőszékhez, automatikus érkeztető számot kap.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu