Felhívás számítástechnikus munkatárs munkakör betöltésére

/ Frissítve:2014.07.21/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

SZÁMÍTÁSTECHNIKUS MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

Magyarország, elsősorban Budapest.

Feladatok:

 • Részt vesz az ÁSZ számítógépes rendszer hardver eszközeinek hibaelhárításban, javításában és javíttatásában.
 • Gondoskodik a hardver eszközök hibabejelentéséről, az eszközöknek szervizbe szállításáról, valamint a szervizből visszaérkezett eszközök kihelyezéséről.
 • Részt vesz az új hardver eszközök telepítésében, konfigurálásában és tesztelésében.
 • Elvégzi a nem garanciális eszközökben szükséges – szakszervizt nem igénylő - javításokat, alkatrész cseréket.
 • A beszerzett számítógépek, notebookok garanciális ügyeinek bonyolítása, javíttatásának ügyintézése.
 • Elvégzi a hardver eszközök bővítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Tájékoztatja a felhasználót a használatban lévő hardver eszközben történt változásról.
 • Részt vesz az ÁSZ vagyonkezelésében lévő számítástechnikai eszközök rendszeres karbantartási feladatainak elvégzésében.
 • Időszakos hardver teszteket készít.
 • Közreműködik az informatikai anyagok és eszközök, multifunkcionális berendezések beszerzésében.
 • Elvégzi - az informatikai eszközöket tekintve - a megrendelőkben és szerződésekben foglaltak igazolását, kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján benyújtott számlák ellenőrzését.
 • Részt vesz a selejtezési feladatok koordinálásában, végrehajtásában.
 • A munkahelyre kihelyezett eszközállománnyal kapcsolatos minden visszatérő hibajelenségről tájékoztatja az osztály vezetőjét.
 • Közreműködik az új számítástechnikai hardver eszközök, anyagok, alkatrészek beszerzésével kapcsolatos teendők elvégzésében.
 • Gondoskodik a nyomtató patronok cseréjéről.
 • Gondoskodik a számítástechnikai eszközök szállításával kapcsolatos bizonylatok kitöltéséről.

Bérezés és juttatások:

Megállapodás szerint

Pályázati feltételek, elvárások:

 • érettségi és/vagy szakközépiskolai végzettség,
 • minimum 3 éves üzemeltetési gyakorlat,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • integrált pénzügyi-számviteli rendszer felhasználói szintű ismerete,
 • kincstári átutalási rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • jó szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.

Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.
A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.
Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "számítástechnikus munkatárs" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy minden pályázat, ami beérkezik az Állami Számvevőszékhez, automatikus érkeztető számot kap.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu