FELHÍVÁS számvevő álláshely betöltésére
/ Frissítve:2011.02.11/
Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) magasan képzett, számottevő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembereket keres számvevő ellenőri munkakörbe.

A számvevő alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló törvény tartalmazza. A számvevő az általa betöltendő munkakör szerint határozatlan, vagy - legalább egy éves - határozott időre szóló kinevezést kaphat próbaidő alkalmazásával.

A számvevő az ellenőrzési feladatait - a vizsgálatvezető irányításával - önálló felelősséggel végzi. Ellátja az ellenőrzési munkaprogramban számára kijelölt ellenőrzési és egyéb vizsgálati (elemző, értékelő stb.) feladatokat. Részt vesz a belső szakmai felkészítésben és továbbképzésben, külső tanulmányokat csak a törvényben biztosított kedvezményekkel, vagy a munkáltatóval történt külön megállapodásnak megfelelően végezhet.
Jelentkezhet, aki:
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • megfelel az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek,
 • felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • informatikai felhasználói ismeretekkel rendelkezik.

Előnyt jelent:

 • egyetemi diploma, több felsőfokú végzettség,
 • felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy ellenőrzési szakképesítés,
 • a közpénzügyek, az államháztartás, a non-profit gazdálkodás, vagy a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés terén 10 évnél hosszabb szakirányú gyakorlat,
 • közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
 • magas szintű informatikai felhasználói ismeretek,
 • gépjárművezetői jogosítvány, ha a pályázó vállalja jogszabály szerinti térítés mellett saját gépkocsi szolgálati célú használatát,
 • legalább egy nyugati nyelvből (angol, német, francia) középfokú nyelvismeret.

A pályázónak rövid motivációs levelet, szakmai önéletrajzot, a végzettségét, szakképesítését igazoló, valamint az általa egyéb lényegesnek ítélt bizonyítványok, dokumentumok másolatát kell lehetőleg elektronikus úton 2011. február 15-ig az Állami Számvevőszékhez beküldenie a szvpalyazat@asz.hu, vagy levélben az 1364 Budapest 4, Pf. 54 címre. Meg kell jelölnie azt is, hogy Budapesten, vagy más megyei székhelyen vállalná a számvevői munkát.

A kapcsolattartás érdekében gyors elérhetőségük (e-mail, telefon) feltüntetését is kérjük.
A beérkező pályázatok elbírálása egy- vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be. A pályázatok elbírálásának várható ideje 2011. március 1. Pályázati eredményéről az elbírálást követő egy héten belül minden pályázó értesítést kap.