Felhívás számvevő asszisztensi munkakör betöltésére

/ Frissítve: 2015.05.13 /

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

SZÁMVEVŐ GYAKORNOK

részére asszisztensi munkakör betöltésére elsősorban informatikai ellenőrzési területre.

A jogviszony időtartama:
Határozott idejű - 1 év és 6 hónap - munkaértékelésétől függően további 1 év és 6 hónap időtartamra meghosszabbítható - 6 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
A számvevő gyakornok az egész ország területén végzi munkáját, illetve alapvető követelmény a budapesti munkavégzés vállalása.

Feladatok:

 • a szolgálati felettesek, az ellenőrzésvezető és a mentor számvevő irányításával, illetőleg szakmai támogatásával közreműködik az ellenőrzési feladatok előkészítésében és menetében,
 • részt vesz az ellenőrzés előkészítésének és az ellenőrzési programtervezet összeállításának támogatásában,
 • feladata még többek között a szakmai felkészülés az ellenőrzési programban foglalt feladatok végrehajtásának támogatására, ami jellemzően gazdasági- és rendszerinformatikai feladatokra terjedhet ki:
 • (informatikai) kockázatok elemzése, értékelése,
 • informatikai biztonsági belső kontrollok értékelése,
 • informatikai irányítási kontrollok értékelése,
 • folyamatok informatikai biztonságának ellenőrzése, informatikai rendszerek megfelelőségének vizsgálata,
 • folyamatok informatikai támogatottságának ellenőrzése
 • informatikai beruházások, projektek ellenőrzése,
 • informatikai stratégiai és operatív irányítás (menedzsment) értékelése;
 • az ellenőrzési részfeladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatainak összefoglalása és dokumentumokkal történő alátámasztása,
 • az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanainak továbbfejlesztésének és a „legjobb gyakorlatok” feltérképezésének elősegítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A számvevő gyakornok alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • 2013., 2014. vagy 2015. évben "MSc" fokozaton szerzett informatikai végzettséget igazoló diploma,
 • érdeklődés az ügyvitel-szervezési feladatok, az informatikai irányítási kérdések, az informatikai biztonság, az informatikai irányítás témaköre, valamint a pénzügyi folyamatok és informatikai megoldások összefüggései iránt,
 • legalább középfokú, de az írott szakmai szövegek megértésében kifejezetten magabiztos angol nyelvtudás
 • ECDL-szintnek megfelelő informatikai, illetve alkalmazói ismeretek (MS Office alkalmazások: Word, Excel, PowerPoint, valamint elektronikus levelező rendszer),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek való megfelelés.

Előnyt jelent, ha a pályázó:

 • informatikai egyetemi végzettség mellett közgazdasági-pénzügyi jellegű diploma,
 • a felsőoktatási intézményben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
 • tapasztalatot szerzett informatikai rendszerek kialakítására irányuló projektben, informatikai rendszer tervezésében,
 • felsőfokú tanulmányai során ügyvitel-szervezési, informatikai irányítási, vagy pénzügyi folyamatok és informatikai megoldások összefüggései témakörében írta szakdolgozatát vagy hasonló tárgyban készített TDK-dolgozatot, tanulmányt, előadást, publikációt.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • terhelhetőség,
 • erős analitikus gondolkodás – folyamatok gyors átlátása és megértése, problématerületek hatékony azonosítása,
 • rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
 • rugalmasság, nyitottság, tanulási iránti igény.

Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázónak motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.

Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "számvevő gyakornok 6/2015" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). A megadott személyes adatokat egy évig a HR adatbázisban tároljuk, kivéve ha a pályázó személyes adatainak adatbázisban való tárolására nemlegesen nyilatkozik a nyilatkozat megfelelő rovatában. Pályázónak jogában áll az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni, személyes adatai törlését, helyesbítését kérni a pályázati e-mail címre küldött levélben. Az adatbázisban való tárolás lehetőséget ad arra, hogy tapasztalatainak, képesítéseinek megfelelő álláslehetőség esetén munkatársunk felvegye Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje és főbb szempontjai:
A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik. Felhívjuk a figyelmét, hogy azok a pályázók kerülnek értesítésre és behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján a Munkáltató elképzeléseinek mindenben megfelelnek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu