Felhívás számvevő asszisztensi munkakör betöltésére
/ Frissítve:2010.11.29/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.) pályakezdő gyakornokokat keres számvevő asszisztensi feladatok ellátására budapesti, valamint a kaposvári, miskolci, nyíregyházi, pécsi, veszprémi, zalaegerszegi, szombathelyi, békéscsabai és szolnoki ellenőrzési irodai álláshelyekre.

Az asszisztens 6 havi próbaidő közbeiktatásával határozott idejű, 1 év és 6 hónapra szóló számvevő gyakornoki kinevezést kap az Állami Számvevőszékről szóló 1989.évi XXXVIII. tv-ben foglalt díjazási feltételek mellett. Munkája értékelésétől függően az asszisztens gyakornoki kinevezése további 1 év és 6 hónap időtartamra meghosszabbítható.

A számvevő asszisztens munkaköre: a szolgálati felettesek, a vizsgálatvezető és a mentor számvevő irányításával, illetőleg szakmai segítségével önállóan, számvevői felelősséggel jár el. Közreműködik az ellenőrzési feladatok előkészítésében és menetében: pénzügyi, gazdálkodási adatokat, információkat kezel, gyűjt, szolgáltat, elemez, értékel. Segíti az ellenőrzéshez szükséges jogszabályok, rendelkezések és előírások összegyűjtését, illetve értelmezését. Elvégzi a munkaprogramban számára kijelölt ellenőrzési részfeladatokat, informatikai alkalmazásokkal támogatja a számvevői tevékenységet, részt vesz szakmai, vizsgálati anyagok elkészítésében és a dokumentáció rendezésében, ellenőri megállapítások összeállításában. Közreműködik számvevői és vezetői döntések, intézkedések előkészítésében, segíti azok végrehajtását.

Az asszisztens tevékenységét a meghatározott, ütemezett feladatokat kijelölő szakmai mentor segíti. Az asszisztens a gyakornoki idő alatt belső képzésben vesz részt, egyéb tanulmányokat csak a törvényben biztosított kedvezményekkel, vagy a munkáltatóval történt külön megállapodásnak megfelelően végezhet.

Jelentkezhet az a pályakezdő, aki:

  • magyar állampolgár,
  • büntetlen előéletű,
  • 2 éven belül "MA" fokozaton közgazdasági-pénzügyi jellegű, vagy jogász diplomát szerzett, és érdeklődik a közpénzügyek, az államháztartás, a non-profit szféra, a számvitel és a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés kérdései iránt,
  • ECDL-szintnek megfelelő informatikai, illetve alkalmazói ismeretekkel rendelkezik,
  • megfelel az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek.

Előnyt jelent, ha a jelentkező:

  • a felsőoktatási intézményben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
  • felsőfokú tanulmányai során közpénzügyek, államháztartás, non-profit vagy ellenőrzés témakörből írta szakdolgozatát, vagy hasonló tárgyban készített TDK-dolgozatot, tanulmányt, előadást, publikációt.

A pályázónak rövid motivációs levelet, szakmai önéletrajzot, továbbá a végzettségét és az általa fontosnak ítélt - a szükséges, vagy előnyt jelentő körülményeket igazoló - bizonyítványok, dokumentumok másolatát kell elektronikus úton 2010. december 8-áig az Állami Számvevőszékhez beküldenie a palyazat@asz.hu címre. Meg kell jelölnie azt is, hogy Budapesten, vagy melyik megyei irodában vállalná az ellenőr asszisztensi munkakör ellátását.

Kérjük, hogy a jelentkezők a kapcsolattartás érdekében tüntessék föl gyors elérhetőségüket (e-mail, mobiltelefon).

A beérkező pályázatok elbírálása - az alkalmasnak ítélt jelentkezők számától függően - egy- vagy több forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, illetőleg írásbeli feladatlapok megoldására (versenyeztetésre) hívhatjuk be. A pályázatok elbírálásának várható ideje 2011. február 1. Pályázati eredményéről az elbírálást követő egy héten belül minden pályázó e-mailben értesítést kap.

Budapest, 2010. november 29.

Állami Számvevőszék Humánpolitikai és oktatási osztálya