Felhívás számvevő asszisztensi munkakör betöltésére
/ Frissítve:2012.01.31/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályakezdő gyakornokokat keres

SZÁMVEVŐ ASSZISZTENS

feladatok ellátására a Számvevői Iroda budapesti, valamint a megyei ellenőrzési irodai álláshelyeire.

A számvevő asszisztens 6 havi próbaidő közbeiktatásával határozott idejű, 1 év és 6 hónapra szóló számvevő gyakornoki kinevezést kap az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv-ben foglalt díjazási feltételek mellett. Munkája értékelésétől függően az asszisztens gyakornoki kinevezése további 1 év és 6 hónap időtartamra meghosszabbítható.

A számvevő asszisztens feladatai:

 • a szolgálati felettesek, az ellenőrzésvezető és a mentor számvevő irányításával, illetőleg szakmai segítségével közreműködik az ellenőrzési feladatok előkészítésében és menetében;
 • az ellenőrzés előkészítésének és az ellenőrzési programtervezet összeállításának támogatása; javaslattétel az ellenőrzési program kiegészítésére és módosítására;
 • szakmai felkészülés az ellenőrzési programban foglalt feladatok végrehajtásának támogatására;
 • az ellenőrzési részfeladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatainak összefoglalása és dokumentumokkal történő alátámasztása;
 • az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanainak továbbfejlesztésének és a „legjobb gyakorlatok” feltérképezésének elősegítése.
 • A számvevő asszisztens tevékenységét a meghatározott, ütemezett feladatokat kijelölő szakmai mentor segíti. Az asszisztens a gyakornoki idő alatt belső képzésen vesz részt, egyéb tanulmányokat csak a vonatkozó törvényben biztosított kedvezményekkel vagy a munkáltatóval történt külön megállapodásnak megfelelően végezhet.

Jelentkezhet az a pályakezdő, aki:

 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • 2010. vagy 2011. évben "MA" fokozaton közgazdasági-pénzügyi jellegű, vagy jogász diplomát szerzett, és érdeklődik a közpénzügyek, az államháztartás, a non-profit szféra, a számvitel és a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés kérdései iránt,
 • ECDL-szintnek megfelelő informatikai, illetve alkalmazói ismeretekkel rendelkezik,
 • megfelel az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek.

Előnyt jelent, ha a jelentkező:

 • a felsőoktatási intézményben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
 • felsőfokú tanulmányai során közpénzügyek, államháztartás, non-profit vagy ellenőrzés témakörből írta szakdolgozatát vagy hasonló tárgyban készített TDK-dolgozatot, tanulmányt, előadást, publikációt.

A pályázónak rövid motivációs levelet, szakmai önéletrajzot, továbbá a végzettségét és az általa fontosnak ítélt – a szükséges vagy előnyt jelentő körülményeket igazoló – bizonyítványok, dokumentumok másolatát kell 2012. február 15-én 16 óráig beérkezően az Állami Számvevőszékhez beküldenie elektronikus úton a palyazat@asz.hu vagy levélben a 1364 Budapest 4., Pf.: 54. címre. Meg kell jelölnie azt is, hogy Budapesten vagy megyei irodában vállalná a számvevő asszisztensi munkakör ellátását.

Kérjük, hogy a jelentkezők a kapcsolattartás érdekében tüntessék föl gyors elérhetőségüket (e-mail, mobiltelefon).

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be. Pályázati eredményéről az elbírálást követő hatvan napon belül minden pályázó értesítést kap.