Felhívás számvevő asszisztensi munkakör betöltésére
/ Frissítve:2013.06.03/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályakezdő gyakornokokat keres

SZÁMVEVŐ ASSZISZTENS

feladatok ellátására a Számvevői Iroda budapesti álláshelyeire.

A számvevő asszisztens 6 havi próbaidő kikötésével határozott idejű, 1 év és 6 hónapra szóló számvevő gyakornoki kinevezést kap az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv-ben foglalt díjazási feltételek mellett. Munkája értékelésétől függően az asszisztens gyakornoki kinevezése további 1 év és 6 hónap időtartamra meghosszabbítható.

A számvevő asszisztens feladatai:

 • a szolgálati felettesek, az ellenőrzésvezető és a mentor számvevő irányításával, illetőleg szakmai segítségével közreműködik az ellenőrzési feladatok előkészítésében és menetében;
 • az ellenőrzés előkészítésének és az ellenőrzési programtervezet összeállításának támogatása;
 • szakmai felkészülés az ellenőrzési programban foglalt feladatok végrehajtásának támogatására;
 • az ellenőrzési részfeladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatainak összefoglalása és dokumentumokkal történő alátámasztása;
 • az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanainak továbbfejlesztésének és a „legjobb gyakorlatok” feltérképezésének elősegítése.
 • A számvevő asszisztens tevékenységét a meghatározott, ütemezett feladatokat kijelölő szakmai mentor segíti. Az asszisztens a gyakornoki idő alatt belső képzésen vesz részt, egyéb tanulmányokat csak a vonatkozó törvényben biztosított kedvezményekkel vagy a munkáltatóval történt külön megállapodásnak megfelelően végezhet.

Jelentkezhet az a pályakezdő, aki:

 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • 2011. vagy 2012. évben "MA" fokozaton közgazdasági-pénzügyi jellegű diplomát szerzett, és érdeklődik a közpénzügyek, az államháztartás, a non-profit szféra, a számvitel és a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés kérdései iránt,
 • ECDL-szintnek megfelelő informatikai, illetve alkalmazói ismeretekkel rendelkezik,
 • megfelel az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek.

Előnyt jelent, ha a jelentkező:

 • a felsőoktatási intézményben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
 • felsőfokú tanulmányai során közpénzügyek, államháztartás, non-profit vagy ellenőrzés témakörből írta szakdolgozatát vagy hasonló tárgyban készített TDK-dolgozatot, tanulmányt, előadást, publikációt.

Jelentkezés az állásra:

A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie elektronikus úton a palyazat@asz.hu e-mail címre.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, csatolja a nyilatkozatot a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

Kérjük jelentkezése tárgyában jelezze, hogy "számvevő asszisztens" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.