Felhívás számvevő gyakornok - informatikai ellenőrzési területre
/ Frissítve: 2015.08.04/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

SZÁMVEVŐ GYAKORNOK

részére asszisztensi munkakör betöltésére elsősorban INFORMATIKAI ELLENŐRZÉSI TERÜLETEN

Számvevő gyakornokokat keresünk a kiemelt állami intézmények, vállalatok, gazdasági társaságok informatikai rendszerei ellenőrzéseihez. A munkakör magában foglalja komplex ügyviteli, pénzügyi folyamatok, és az ezekre épülő informatikai rendszerek megismerését, működésük megértését, és a megállapítások megtételét. A munkakör lehetőséget nyújt széles szakmai szegmens informatikai rendszereinek megismerésére.

A jogviszony időtartama:
Határozott idejű - 1 év és 6 hónap - munkaértékelésétől függően további 1 év és 6 hónap időtartamra meghosszabbítható - 6 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
A számvevő gyakornok az egész ország területén végzi munkáját, illetve alapvető követelmény a budapesti munkavégzés vállalása.

Feladatok:

 • az ellenőrzésvezető és a mentor számvevő irányításával, illetőleg szakmai segítségével közreműködés az ellenőrzési feladatok előkészítésében;
 • az ellenőrzés előkészítésének támogatása;
 • az ellenőrzés végrehajtása, ami jellemzően:
  • kockázatok elemzése, értékelése,
  • belső kontrollok értékelése informatikai környezetben,
  • folyamatok informatikai támogatottságának ellenőrzése, informatikai rendszerek megfelelőségének vizsgálata,
  • informatikai beruházások, projektek ellenőrzése,
  • informatikai stratégiai és operatív irányítás (menedzsment) értékelése;
 • a tapasztalatok összefoglalása és dokumentumokkal történő alátámasztása;
 • az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanainak továbbfejlesztésének és a „legjobb gyakorlatok” feltérképezésének elősegítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A számvevő gyakornok alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • 2013., 2014. vagy 2015. évben "BSc" fokozaton szerzett gazdaságinformatikus, vagy közgazdasági-pénzügyi jellegű vagy informatikai végzettséget igazoló diploma,
 • érdeklődés az ügyvitel-szervezési feladatok, az informatikai irányítási kérdések, valamint a pénzügyi folyamatok és informatikai megoldások összefüggései iránt,
 • legalább középfokú, de az írott szakmai szövegek megértésében kifejezetten magabiztos angol nyelvtudás
 • 0-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek való megfelelés.

Előnyt jelent, ha a pályázó:

 • a felsőoktatási intézményben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
 • tapasztalat informatikai rendszerek kialakítására irányuló projektben, informatikai rendszer tervezésében,
 • felsőfokú tanulmányai során ügyvitel-szervezési, informatikai irányítási, vagy pénzügyi folyamatok és informatikai megoldások összefüggései témakörében írta szakdolgozatát vagy hasonló tárgyban készített TDK-dolgozatot, tanulmányt, előadást, publikációt.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • terhelhetőség,
 • erős analitikus gondolkodás – folyamatok gyors átlátása és megértése, problématerületek hatékony azonosítása,
 • rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
 • rugalmasság, nyitottság, tanulási iránti igény.
Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.

Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "számvevő gyakornok 12/2015" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). A megadott személyes adatokat egy évig a HR adatbázisban tároljuk, kivéve ha a pályázó személyes adatainak adatbázisban való tárolására nemlegesen nyilatkozik a nyilatkozat megfelelő rovatában. Pályázónak jogában áll az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni, személyes adatai törlését, helyesbítését kérni a pályázati e-mail címre küldött levélben. Az adatbázisban való tárolás lehetőséget ad arra, hogy tapasztalatainak, képesítéseinek megfelelő álláslehetőség esetén munkatársunk felvegye Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje és főbb szempontjai:
A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik. Felhívjuk a figyelmét, hogy azok a pályázók kerülnek értesítésre és behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján a Munkáltató elképzeléseinek mindenben megfelelnek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu