FELHÍVÁS: számvevő munkakör betöltésére - kiemelt jelentőségű feladatok ellátására

/ Frissítve: 2015.11.26 /
Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

SZÁMVEVŐ

munkakör betöltésére, kiemelt jelentőségű feladatok ellátására.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
A számvevő az egész ország területén végzi munkáját, illetve alapvető követelmény a budapesti feladatellátás.

Általános munkaköri feladatok:

 • Részvétel az ÁSZ ellenőrzések tervezésének előkészítésében.
 • Részvétel az ellenőrzés előkészítésében, valamint az előtanulmány és az ellenőrzési programtervezet összeállításában.
 • Az ellenőrzési programban és az ellenőrzésvezetője által számára meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése az ellenőrzés típusának meghatározott módszertana, illetve szakmai követelményeinek megfelelően.
 • Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának eredményéről számvevői részanyag készítése.
 • Részvétel a jelentéstervezetek jogi szempontú véleményezésében, megállapítások jogi felülvizsgálatában.
 • Indokolt esetben a felelősség megállapításának kezdeményezése; illetve az ÁSZ tv. és az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti intézkedés megtétele, amennyiben pazarló, rendeltetésellenes pénzfelhasználást, súlyos kárt okozó szabálysértés tényét vagy bűncselekmény alapos gyanúját tapasztalja.

Fókuszfeladatok:

 • Részvétel a teljesítménymérés módszertanának kidolgozásában, a módszertan bevezetésében, oktatásában,
 • projektek önálló irányítása, kapcsolódó komplex feladatok felelősségteljes ellátása / projektek felügyelete /coachingja
 • Szükség szerint belső felkérés alapján meghatározott vezetői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A számvevő alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • Közgazdász (egyetemi szintű közgazdász végzettség / Msc)
 • Vezetés szervezés szakközgazdász / MBA diploma
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • Legalább 10 éves szakmai tapasztalat
 • gazdasági társaságok ellenőrzésében és/vagy,
 • pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységek ellenőrzésében és/vagy,
 • statisztikai és költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének végrehajtásában és/vagy,
 • pénzügyi, számviteli / belső ellenőrzési / pénzügyi kontrolleri/gazdasági vezetői többéves munkatapasztalat
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás és angol nyelvű előadói tapasztalatok
 • Legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalat különböző projektek vezetésében;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek való megfelelés

Előnyt jelent:

 • Projekt módszertanok elméleti és gyakorlati ismerete;
 • Projekt irányítási tudás és projektvezetői tapasztalatok megléte - projekt megvalósításáért való felelősség;
 • Folyamatmenedzsment / lean módszertani ismeretek;
 • Szervezeti változáskezelési ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • határozott fellépés;
 • stratégiai szemlélet, komplex gondolkodás;
 • nagyfokú önállóság;
 • csapatjátékos attitűd;
 • jó szervező és problémamegoldó képesség;
 • asszertivitás, jó kommunikációs készség;
 • tárgyalási és konfliktuskezelési képesség;
 • terhelhetőség
Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.

Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "számvevő – kiemelt jelentőségű feladatokra 21/2015" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). A megadott személyes adatokat egy évig a HR adatbázisban tároljuk, kivéve ha a pályázó személyes adatainak adatbázisban való tárolására nemlegesen nyilatkozik a nyilatkozat megfelelő rovatában. Pályázónak jogában áll az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni, személyes adatai törlését, helyesbítését kérni a pályázati e-mail címre küldött levélben. Az adatbázisban való tárolás lehetőséget ad arra, hogy tapasztalatainak, képesítéseinek megfelelő álláslehetőség esetén munkatársunk felvegye Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje és főbb szempontjai:
A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik. Felhívjuk a figyelmét, hogy azok a pályázók kerülnek értesítésre és behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján a Munkáltató elképzeléseinek mindenben megfelelnek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu, www.aszhirportal.hu