Felhívás számvevő munkakör beltöltésére
/ Frissítve:2014.01.27/

Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) STATISZTIKUS szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársat keres

SZÁMVEVŐ

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

A számvevő az egész ország területén végzi munkáját illetve alapvető követelmény a budapesti munkavégzés vállalása.

Feladatok:

 • Részvétel az ÁSZ ellenőrzések tervezésének előkészítésében, - igény szerint – annak statisztikai szempontú támogatásában.
 • Részvétel az ellenőrzés előkészítésében, valamint az előtanulmány és az ellenőrzési programtervezet összeállításában, szükség szerint az ezekhez kapcsolódó módszertanok kidolgozásában, aktualizálásában, illetve oktatásában (pl. mintavételezés).
 • Projektelvű működés keretein belül az adatelemzések, adatbányászati feladatok statisztika szempontú támogatása.
 • A szervezeti működés szerint az osztályvezető / ellenőrzésvezető iránymutatása alapján az ÁSZ által végzett ellenőrzések előkészítésének, lebonyolításának statisztikai szempontú támogatása.
 • Az ellenőrzési programban és az ellenőrzésvezetője által számára meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése az ellenőrzéstípus módszertanának, illetve szakmai követelményeinek megfelelően.
 • Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának eredményéről számvevői részanyag készítése.
 • Indokolt esetben a felelősség megállapításának kezdeményezése; illetve az ÁSZ tv. és az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti intézkedés megtétele, amennyiben pazarló, rendeltetésellenes pénzfelhasználást, súlyos kárt okozó szabálysértés tényét vagy bűncselekmény alapos gyanúját tapasztalja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A számvevő alapvető feladatait, jogállását és díjazását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek, elvárások:

 • Felsőfokú közgazdász / alkalmazott matematikus / statisztikus / műszaki-mérnök / informatikus végzettség,
 • alapos statisztikai ismeretek,
 • legalább 5 éves szakmai tapasztalat statisztikusi, adatelemzési területen,
 • MS Office (Word, PowerPoint) felhasználói szintű, és Excel alkalmazás magas szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • az Állami Számvevőszékről szóló törvény összeférhetetlenségi követelményeinek való megfelelés.

Előnyt jelent:

 • Okleveles könyvvizsgáló / adótanácsadó / mérlegképes könyvelő képesítés,
 • Az 5 éves statisztikusi, adatelemzési szakmai tapasztalaton túl
 • gazdasági társaságok ellenőrzésében és/vagy
 • pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységek ellenőrzésében és/vagy,
 • statisztikai és költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének végrehajtásában és/vagy,
 • pénzügyi, számviteli / belső ellenőrzési / pénzügyi kontrolleri / igazságügyi szakértői / gazdasági vezetői többéves munkatapasztalat.
 • felsőfokú angol / német / francia nyelvismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • kiváló analitikus, elemzőképesség,
 • rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • terhelhetőség,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.
A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.
Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "számvevő-statisztikus" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu