Felhívás számviteli munkatárs munkakör betöltésére

/ Frissítve: 2014.12.30 /
Az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) pályázatot ír ki

SZÁMVITELI MUNKATÁRS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
Magyarország, elsősorban Budapest.

Feladatok:
 • Intézményi és fejezeti gazdálkodással összefüggő könyvelési feladatok, a könyvelési számítógépes programmal kapcsolatos feladatok ellátása.

  A könyvelési program által automatikusan felkínált tételek könyvelése, ellenőrzése, a szükséges rendező tételek könyvelése, a költségvetési előirányzatok (eredeti, módosított) könyvelésre való előkészítése, rögzítése. A szabályszerűen kiállított, érvényesített és utalványozott bankforgalmi (előirányzat-felhasználási keretszámla) bizonylatok átvételét követően azok teljes körűségének, a forgalom és a záró egyenleg összegeinek ellenőrzése.

 • Az ÁSZ számlarendjében kijelölt zárlati-, egyeztetési- és ellenőrzési feladatok.

  Az előirányzatok, az illetményelőleg egyeztetése, a főkönyvi számla kijelölések szúrópróbaszerű ellenőrzése, a pénzforgalmi kimutatás ellenőrzése, a felhalmozási kiadások főkönyvi adatainak egyeztetése az analitikus könyveléssel, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásának könyvelése, a pénzügyi kötelezettségvállalás jogcímeinek ellenőrzése, egyeztetése.

 • A MÁK-kal és a NAV-val kapcsolatos rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatok ellátása.

 • A számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó Szabályzatok karbantartása.

 • A gazdálkodó pénzforgalmához kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátása.
Bérezés és juttatások:
Megállapodás szerint.

Pályázati feltételek, elvárások:
 • felsőfokú pénzügyi és számviteli végzettség (egyetem/főiskola),
 • államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelő (könyvviteli szolgáltatást végzők speciális szakmai ismerete),
 • minimum 3 év központi költségvetési szerv számviteli területén szerzett gyakorlat,
 • MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
 • integrált pénzügyi-számviteli rendszer felhasználói szintű ismerete
Elvárt kompetenciák:
 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • jó szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.
Jelentkezés az állásra:
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázónak rövid motivációs levelet, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot (önéletrajz sablon) valamint a végzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell az Állami Számvevőszékhez beküldenie.

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről az elbírálásban résztvevők számára (nyilatkozat sablon). Kérjük, aláírt nyilatkozatot csatoljon a pályázati anyagához! Pályázati anyagának feldolgozását és értékelését a nyilatkozat beérkezését követően kezdjük meg.

Kérjük, az e-mail tárgyában jelezze, hogy "számviteli munkatárs - 31/2014" pályázatra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám)!

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Elektronikus úton, 1 példányban, a palyazat@asz.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy minden pályázat, ami beérkezik az Állami Számvevőszékhez, automatikus érkeztető számot kap.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje és főbb szempontjai:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
A pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@asz.hu email címen kaphat.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.asz.hu