I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


2. Felügyelt költségvetési szervek

Az Állami Számvevőszéknek nincs felügyelt költségvetési szerve.


3. Gazdálkodó szervezetek

Az Állami Számvevőszék tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.


4. Közalapítványok

Az Állami Számvevőszék nem alapított közalapítványt.


5. Lapok

Pénzügyi Szemle - Közpénzügyi szakfolyóirat

Felelős szerkesztő (megbízott): Dr. Hornyik Zsuzsanna
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Telefon: 00 36 (1) 484 9395
E-mail: szemle@asz.hu

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az Állami Számvevőszék alapítója az Országgyűlés, a költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezet. A legfőbb állami pénzügyi ellenőrző szerv.