I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


2. Felügyelt költségvetési szervek

Az Állami Számvevőszéknek nincs felügyelt költségvetési szerve.


3. Gazdálkodó szervezetek

Az Állami Számvevőszék tulajdonában álló vagy részvételével működőgazdálkodószervezettel nem rendelkezik.


4. Közalapítványok

Az Állami Számvevőszék nem alapított közalapítványt.


5. Lapok

Pénzügyi Szemle -Közpénzügyi szakfolyóirat


6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorlószerv

Az Állami Számvevőszék alapítója az Országgyűlés, a költségvetésszerkezetirendjében önálló fejezet. A legfőbb állami pénzügyi ellenőrző szerv.