ICGFM

A kormányzati pénzügyi menedzsment fejlesztésének nemzetközi konzorciuma (ICGFM) önkormányzati, állami, szövetségi és nemzetközi szinten dolgozó pénzügyi vezetők, könyvvizsgálók, számvevők és közgazdászok között kialakult és az egész világra kiterjedt kommunikációs hálózat, amelynek célja, hogy előmozdítsa a közpénzek kezelésének jobb megértését, valamint lehetőséget nyújtson a szakmai fejlődésre és információk cseréjére. 1978-as megalakulása óta az ICGFM számos szakmai programot szervezett és egyéb szolgáltatást nyújtott a tagjai számára. Tevékenysége keretében kutatómunkát végez, kiadványokat készít, havi rendszerességgel rendezvényeket szervez, támogatja az információ- és tapasztalatcserét annak érdekében, hogy elősegítse a kormányzati pénzügyi irányítás területéhez kapcsolódó elvek és standardok terjesztését és alkalmazását.

Az Állami Számvevőszék szoros kapcsolatot alakított ki az ICGFM-vel, amikor az INTOSAI Belső Kontroll Standardok Bizottsága az ÁSZ vezetésével működött. 1998-ban az Állami Számvevőszék mint intézmény csatlakozott a konzorciumhoz. Mindemellett, a magyar nemzeti legfőbb ellenőrző intézmény elnöke képviseli az intézményt az ICGFM vezető testületében (Board of Directors). Az Állami Számvevőszék korábbi elnöke, Dr. Kovács Árpád az éves konferenciákon, csúcstalálkozókon és egyéb eseményeken előadóként is aktívan részt vett a konzorcium munkájában.