II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Az Állami Számvevőszék hatáskörére és ellenőrzéseire vonatkozó jogszabályok és határozatok
Szervezeti struktúra
A panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. számú elnöki intézkedés
Az Állami Számvevőszék adatvédelmi szabályzatáról szóló 3/2018. számú elnöki intézkedés

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Állami Számvevőszék nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

3. Közszolgáltatások

Az Állami Számvevőszék közszolgáltatást nem végez.

4. A szervezet nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások
Az Állami Számvevőszék nyilvántartása

5. Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Állami Számvevőszékre nem értelmezhető.

7. A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Állami Számvevőszékre nem értelmezhető.

8.Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének szabályairól

NAIH adatlap (2022) - Közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylésről

9. Közzétételi listák

Az Állami Számvevőszéknek egyedi közzétételi listája nincs.

Különös közzétételi lista:
Kimutatás a nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződésekről

10. Működési statisztika

Az Állami Számvevőszék statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei:

Negyedéves munkaügyi jelentés
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
Éves beruházásstatisztikai jelentés
Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról
Éves jelentés a beruházások összetételéről
Munkaerőköltség-felvétel
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
KSH-megállapodás

(A statisztikai adatokat a KSH-hoz való benyújtási határidőket követő hónap 10-ig tesszük közzé.)

11. Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Csernyák Szabolcs

Telefonszám: +36 (1) 398 9339, Email cím: adatvedelem@asz.hu

Postai levélcíme: 1364 Budapest 4. Pf. 54

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében illetékes szervezeti egység:

Általános jogi főosztály

Elérhetősége: altjog@asz.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Pellei Tamás, főosztályvezető