Ikerintézményi együttműködés

Az EU tagságra való sikeres felkészülést az ikerintézményi (twinning) együttműködési megállapodások rendszere is segítette. A twinning programok, mint az intézményfejlesztés alapvető eszközei az előcsatlakozási szakmai támogatások rendszerében, 1998 májusában az Európai Bizottság kezdeményezésére indultak el. Az ikerintézményi együttműködések célja, hogy a tagjelölt országokban olyan modern és hatékony közigazgatást alakítsanak ki, ahol a struktúrák, a humán erőforrás és a vezetői képességek hozzájárulnak az EU jogszabályok előírásainak a tagállamok színvonalán való alkalmazásához.

Az Állami Számvevőszék az 1998. évi PHARE programból nyert el támogatást intézményfejlesztési törekvései megvalósításához. A támogatást az ÁSZ 1999-2001 között használta fel az Egyesült Királyság, Bajorország és Dánia számvevőszékeinek közreműködésével. Az együttműködés legfőbb célja az volt, hogy a közreműködő partnerek - elsősorban a brit kollégák - segítsék az ÁSZ számvevőit az Európai Unióban használt ellenőrzési módszerek megismerésében és alkalmazásában, különös tekintettel a modern pénzügyi ellenőrzés és a teljesítmény-ellenőrzés módszereinek adaptálására. A szerződés aláírása az ÁSZ részéről stratégiai döntés volt, amellyel az intézmény egyértelműen elkötelezte magát az angolszász típusú ellenőrzési szemlélet mellett.

A program keretében megvalósult a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal és gyakorlatokkal összhangban lévő ellenőrzési eljárások és módszerek megfelelő modernizációja, elkészültek az ÁSZ pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzési útmutatói, és az ÁSZ számvevőinek, valamint a kormányzati (minisztériumi) partnerek ellenőreinek többsége részt vett az új ellenőrzési szemléletet bemutató képzéseken.

A twinning program ugyancsak kiterjedt az EU költségvetés javára történő hozzájárulások, továbbá az EU pénzalapokból juttatott, különböző támogatási formák (mezőgazdasági, strukturális és kohéziós alapok) ellenőrzési gyakorlatára is.