Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok

Az Állami Számvevőszék számos, elsősorban európai számvevőszékekkel folytatott szakmai együttműködése kétoldalú megállapodások aláírásához vezetett. Intézményünk szakmai elismertségét, ellenőrzései alapjául szolgáló módszertanának elfogadottságát jelzi, hogy napjainkban az ÁSZ már donor szerepet is betölt kétoldalú együttműködései során.

Az ÁSZ 1998-ban PHARE-támogatást nyert intézményfejlesztési céljainak megvalósítására, amelyet az ún. ikerintézményi együttműködés (twinning-cooperation) keretében használt fel a brit, a bajor és a dán számvevőszék szakmai közreműködésével.

Külön említést érdemel az Állami Számvevőszék és az Európai Számvevőszék együttműködése, amely az 1990-es évektől kezdődően rendszeressé váló szakmai megbeszélések, valamint az 1999-től, az ÁSZ munkatársai számára is elérhető szakmai gyakorlatok mentén alakult. Az ÁSZ - már Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően - aktívan bekapcsolódott az Európai Számvevőszék uniós források hazai felhasználását vizsgáló helyszíni ellenőrzéseibe.

Az Állami Számvevőszék a határokon átnyúló, vagy az országok közös érdekeltségébe tartozó feladatokat érintően hajt végre koordinált ellenőrzéseket. Ezen vizsgálatok célja a közvélemény, az érintett országok kormányzati intézményei, illetve adott esetben az érdekelt uniós intézmények szakszerű tájékoztatása.

Az ÁSZ munkatársai rendszeresen részt vesznek külföldi partnerintézmény által meghirdetett nemzetközi szakmai képzéseken, amelyek keretében lehetőségük van módszertani ismereteik bővítésére és ellenőrzési gyakorlatuk továbbfejlesztésére.