Koordinált ellenőrzések

Az ellenőrzés a kétoldalú és az EU-val megkötött megállapodásokban meghatározott feltételek végrehajtására, a PHARE előírások teljesítésére, a Štúrovo és Esztergom közötti Duna-híd újjáépítésének nemzeti forrásokból történő közös finanszírozására, valamint a kapcsolódó létesítmények megvalósítására irányult. A projekt finanszírozásának szabályossága szintén az ellenőrzés tárgyát képezte, beleértve a közbeszerzés és a szerződéskötés eljárásait.

Az ellenőrzés a vasúti beruházás tervezése, a közbeszerzési pályázatok és a beruházás finanszírozása helyességének vizsgálata mellett a vasútvonal építésének környezetvédelmi szempontjaira, valamint a beruházás egyéb hatásaira irányult.

A magyar és az osztrák nemzeti parkok és a vízügyi hatóságok szervezett formában történő közös tevékenysége szolgált alapul ahhoz az ellenőrzéshez, amely az együttműködés megvalósításának szabályszerűségére, a kapcsolódó forrásfelhasználás hatékonyságára, valamint a megtett, illetve tervezett intézkedések ökológiai hasznosságára irányult. Az ellenőrzés célja a különböző hasznosítási tevékenységek között fennálló konfliktusok bemutatása, illetve az ezek megoldását szolgáló lehetőségek kidolgozása, valamint a kétoldalú együttműködés értékelése volt.

A magyar-ukrán határmenti együttműködés keretében a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy minden, az országhatáron átterjedő hatással bíró és a közös vízgyűjtő területen megvalósuló vízgazdálkodási beavatkozást előzetesen egyeztetnek. Ennek az együttműködési elvnek köszönhetően folytatták le az ellenőrzést.

A párhuzamos ellenőrzés az Állami Számvevőszéknél "A természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzése" című teljesítményellenőrzési feladatba épült be, míg az Ukrán Ellenőrzési Kamaránál "A Tisza vízgyűjtő területe és a Kárpátaljai régió komplex árvízvédelmi felkészültségének 2002-2006-os időszakra és 2015-ig szóló előrejelzésre kiterjedő állami program végrehajtásának elemzése és ellenőrzése" című feladat részét képezte.

A párhuzamos ellenőrzés közlekedés-infrastrukturális beruházások vizsgálatára irányult - különös hangsúlyt helyezve az építés-beruházási szerződések kezelésére - a következő beruházásokat érintően:
A magyarországi autópálya-beruházások keretébe illeszkedő szekszárdi hídépítési beruházás;
Svájcban az "Új Transzalpesi Vasútvonal" Program keretébe illeszkedő alagútépítési beruházás.

 A magyar-szlovén-osztrák határmenti térség környezeti ellenőrzése- szlovén-osztrák-magyar (2006)

Az együttműködésben résztvevő számvevőszékek által végzett környezetvédelmi ellenőrzések a víz-, a talaj-, és a természetvédelem témákat fedték le. A vizsgált terület a három ország határmenti régióját foglalta magában, különös tekintettel a Rába és a Mura folyók határmenti vízgyűjtő területeire és a védett területekre. A vizsgálatokban kiemelt hangsúlyt kapott a három ország illetékes szervezeteinek határmenti együttműködése a környezetvédelem területén.