Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése

/ Frissítve: 2011.02.11 /

A korrupciós kockázatok feltérképezése és a közigazgatási integritás megerősítése érdekében az Állami Számvevőszék uniós támogatással indít projektet. A projekt a Holland Számvevőszékkel együtt 2008-ban sikerrel befejezett intézmények közötti szakmai együttműködés (twinning) eredményein alapul. Lényege, hogy az ÁSZ egy nemzetközileg igazolt és bevált korrupciós kockázat-értékelési módszertan alapul vételével átfogó felmérést készít a magyarországi igazgatási rendszerről, mellyel egyidejűleg megoldást is keres a működésbeli hiányosságokra.

A projekttel kapcsolatos főbb információk:

Alap információk

Cím:"Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése" (kiemelt projekt)
Projekt szám:ÁROP-1.2.4-09-2009-0002
A támogatást biztosító Program:Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program

Szektor:Általános közigazgatás
Hely:Magyarország
Kedvezményezett intézmény:Állami Számvevőszék (címe: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.)

Közreműködő szervezet:VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (címe: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)
Időtartam:2009. december 1. - 2011. október 31.
Teljes költségvetés (nettó): 286.540.000 forint

A projekt célja

A korrupció elleni célzatos állami fellépéshez nélkülözhetetlen a kritikus jelenségek, okok és tünetek feltárása, valamint az egyes intézményekre jellemző korrupciós kockázatok azonosítása. Az ÁSZ régóta kiemelt figyelmet fordít a korrupció elleni küzdelem támogatására, aktív szerepet vállal az ehhez kapcsolódó társadalmi és szakmai párbeszédben, ellenőrzései során pedig folyamatosan törekszik a korrupciós kockázatok azonosítására.

Az ÁSZ az alábbi célok megvalósításával kíván hozzájárulni a közigazgatási rendszer működésének átláthatóságának és hatékonyságának javítására irányuló állami törekvésekhez.

 • A társadalom által elvárt nyilvánossági, átláthatósági, illetve jogi/etikai normáknak történő megfelelés (integritás); az önkéntességen és önértékelésen alapuló kockázat-elemző megközelítés terjesztésével felkészülés egy igazgatáson belüli kultúraváltásra.
 • Az igazgatási rendszer előre kiválasztott intézményei körében felmérés készítése a korrupciónak való kitettségről, a mért eredmények adatbázisba töltése, melyek az interneten keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tétele (korrupciós kockázati térkép).
 • Részletes elemzés készítése a közbeszerzések lebonyolításában, a hatósági engedélyezésben és az EU-támogatások lebonyolításában közreműködő szereplők korrupciós kockázatairól.
 • Konstruktív szakmai hozzájárulás a kormányzati szervek korrupcióellenes tevékenységéhez, nyilvános javaslattétel jogszabály-módosításokra.
 • Egy nemzetközi módszertan adaptációja, valamint szakmai rendezvények megszervezése és elemzések terjesztése által az ellenőrzési módszerek/gyakorlatok továbbfejlesztése.
 • Az ÁSZ szakmai hatékonyságának javítása érdekében új, antikorrupciós ellenőrzési módszertan kialakítása, az ellenőri szemlélet antikorrupciós szempontú fejlesztése.

A projekt megvalósítása során az ÁSZ 2010 őszén, majd ezt követően évente több ezer igazgatási szerv közreműködésével - egy interneten elérhető kérdőív segítségével - végez országos adatfelvételt. A kérdések megválaszolásával létrejövő adatbázis, illetve a mért adatok alapján minden évben megrajzolható ún. "kockázati térképnek" köszönhetően a jövőben az egyszerű érdeklődők is viszonylag könnyen képet alkothatnak majd a hazai költségvetési intézmények korrupcióval szembeni védettségének fokáról.

A projekt eredménye:
A projekt tervezett eredményeként

 • megvalósul a hazai igazgatási rendszer meghatározott területének korrupciós szempontú feltérképezése, illetve létrejön egy nyilvános, az interneten elérhető adatbázis;
 • társadalmi szinten a korrupciós helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében azonosíthatóvá válnak az egyes társadalmi-gazdasági rendszereket terhelő korrupciós kockázatok, ezáltal elősegítve azok célzott kezelését;
 • új szempontokkal egészül ki a számvevőszéki ellenőrzési gyakorlat (tervezés, végrehajtás), valamint a korrupciós jelenségek kezelésére irányuló állami beavatkozások támogatása;
 • elterjedtté válik az integritás szemlélet, azaz a társadalmi szereplők meg- és felismerik, megértik és egységesen alkalmazzák az integritás elvét, illetve az ahhoz kapcsolódó fogalmakat;
 • az adófizetők számára átláthatóbbá válik az igazgatási rendszer, egyenként is láthatóvá válnak az igazgatási szereplők (intézmények);
 • meghatározásra kerül az igazgatási rendszer és a korrupciós jelenségek közötti valós viszony, reális kép rajzolódik ki a szerveknek a hivatali korrupciónak való kitettségéről.

 

 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Irányító Hatóság, VÁTI Nonprofit Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.