11 agrárszakképző iskola ellenőrzése fejeződött be

2019. 12. 19. 11:30
Magyarország versenyképességének és a magyar gazdaság fejlődésének alapvető feltétele a magyar munkavállalók megfelelő szakmai képzettsége és felkészültsége, amelyben a szakképzési rendszernek döntő szerepe van. A mezőgazdaság vonatkozásában is kiemelten fontos ez, hiszen a magyar mezőgazdaság piaci versenyképességét és eredményességét nagymértékben befolyásolja az agrárszférában dolgozók képzettsége, felkészültsége. A szakképzés legjelentősebb színterei a szakképző iskolák. Az eredményes és célszerű szakképzés alapja és alapvető feltétele a szakképző intézmények közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható és a korrupcióval szembeni védelmet biztosító működése és gazdálkodása. Ezért ezen szervezetekkel szemben is alapvető társadalmi igény, hogy a rájuk bízott közpénzekkel, közvagyonnal szabályosan gazdálkodjanak. Emellett a szakképzésben részt vevő pedagógusok, tanulók és a szülők jogos elvárása, hogy a szakképző iskolák működése átlátható és elszámoltatható legyen. Mindezen igényekkel összhangban, a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása, a közvagyon védelme érdekében került sor az agrárszakképző iskolák belső kontrollrendszerének és gazdálkodásának ellenőrzésére.