Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Befejeződött a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság ellenőrzése

2020. 09. 23. 10:00
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervezetek alapvető rendeltetése a társadalom javát szolgáló közfeladatok ellátásának hatékony, számon kérhető, pazarlásmentes biztosítása. A szabályszerű, korrupciómentes, átlátható működés és az elszámoltatható közpénzfelhasználás alapfeltétele - az integritás kontrollokat is magában foglaló - belső kontrollrendszer szabályszerű kiépítettsége, a kontrollok érvényesítése, a közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek valósághű számbavétele, értékelése, naprakész nyilvántartása. Indokolt ezért, hogy az Állami Számvevőszék a központi költségvetési szervek belső kontrollrendszerét és vagyongazdálkodását rendszeresen ellenőrizze, értékelve a működésük irányítottságát, korrupció elleni védettségét, továbbá, hogy vagyongazdálkodásuk elszámoltatható volt-e és hozzájárult-e a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás Alaptörvényben meghatározott elvének érvényesítéséhez.
Az ellenőrzésről készült jelentés az alábbi linkre kattintva olvasható: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság. A jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló híradás ide klikkelve olvasható.