Köznevelési fenntartók gazdálkodását erősíti az ÁSZ

2021. 04. 15. 10:00
Az Állami Számvevőszék az intézmények államháztartáson kívüli fenntartóinak a köznevelési humánszolgáltatások központi költségvetési támogatásaival kapcsolatos feladatai betartását, valamint a központi költségvetési támogatások szabályszerű nyilvántartását értékelte. Az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével az ÁSZ hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a nem állami humán fenntartók átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátására kötött szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében.