Magunkról

Az Állami Számvevőszékről:

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőr szervezete.

Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel és széleskörű tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységével előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival és következtetéseivel a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

Az első önálló magyar Állami Számvevőszék (Magyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszék) 1870-ben jött létre. Neve 1914-ben Legfőbb Állami Számvevőszékre (LÁSZ) módosult. A jelenlegi számvevőszékhez hasonlóan, már a LÁSZ is a kormánytól független, önálló hatáskörű szervezetként ellenőrizte a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodást. 1949-ben a második világháborút követő politikai fordulat során rendeletileg beszüntették a működését. 40 év után, 1989. október 23-i alkotmánymódosítással – hivatalosan 1990. január 1-től – alakult újjá, a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásával egyidejűleg.

***

Az Állami Számvevőszék 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőre.

***

Az 2012. január elsején hatályba lépett új Alaptörvény, valamint annak első sarkalatos törvénye a már 2011. július elsejétől hatályos új számvevőszéki törvény jelentősen megerősítette az ÁSZ ellenőrzési lehetőségeit, valamint jelentős súlyt adott a számvevőszéki ellenőrzéseknek. Az új törvényben lefektetett hatásköröknek, illetve jogi következményrendszernek köszönhetően végleg véget ért a következmények nélküli ellenőrzések korszaka Magyarországon.

Az új törvényi környezetnek megfelelően az elmúlt 10 évben az az Állami Számvevőszék a működési folyamatait, illetve szervezeti struktúráját illetően alapvető megújuláson ment keresztül. Ez magában foglalta a módszertanok folyamatos fejlesztését, a belső folyamatok átalakítását a tervezéstől egészen a hasznosulásig, valamint a minőségbiztosítás, a humánerőforrás-gazdálkodás újragondolását és megerősítését. Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott az ÁSZ – a közpénzt felhasználókat támogató – tanácsadó, tudásmegosztó tevékenysége, amely a közpénzekkel való bánást javítja.

Az Állami Számvevőszék a magyar társadalom érdekében végzi a törvényekben meghatározott feladatait. Értékeli és elemzi a közpénzek felhasználását és a közvagyon kezelését. Célja a közpénzügyi helyzet javítása, amelyhez a bizonyítékokon alapuló ellenőrzési megállapítások adják a kiinduló alapot. Mindez azt jelenti, hogy a számvevőszéki ellenőrzések és elemzések célja alapvetően nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek fejlesztése, valamint az eredmények fenntartásának támogatása.

A szervezet és a működési folyamatok után 2020. február 1-től megújul az Állami Számvevőszék arculata is, amely az értékőrző megújulás eredménye. Az ÁSZ új, digitális arculata. Az ÁSZ új logója a folytonosságot, a folyamatos fejlődést szimbolizálja, az emblémában megjelenő türkiz vonal pedig a modern kor, a digitalizáció kihívásaihoz való alkalmazkodás képességét jeleníti meg. A nemzeti címer a magyar államiságot jelképezi. Az ÁSZ színei a sötétkék, a türkiz és az ezüst.

***

Az Állami Számvevőszék 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőre.

***

2020. január 31.