A nemzetközi szakmai képzési programokon való részvétel kiváló lehetőséget nyújt a módszertani ismeretek bővítésére és az ellenőrzési gyakorlat továbbfejlesztésére. E szellemben az Állami Számvevőszék él azzal a rendszeresen felkínált lehetőséggel, hogy munkatársat delegáljon az Egyesült Államok legfőbb ellenőrző intézménye (Government Accountability Office - GAO) által szervezett szakmai továbbképzésre, az ún. "International Auditor Fellowship" programra, valamint az India Legfőbb Számvevője (Comptroller and Auditor General of India - C&AG) által, különböző aktuális ellenőrzési témákban meghirdetett nemzetközi ellenőrzési tanfolyamokra.

Az amerikai partnerintézmény által szervezett továbbképzés keretében a résztvevők megismerkednek az amerikai partnerintézmény ellenőrzési módszertanával, az általuk végzett ellenőrzések részletes munkafolyamataival. A képzés során lehetőség van arra is, hogy a programban résztvevő ellenőrök is beszámoljanak kapcsolódó nemzeti ellenőrzési gyakorlatukról.

Az ÁSZ részéről 1989-ben Dr. Kovács Árpád elsőként vett részt a megközelítőleg négy hónapot felölelő, elméleti oktatást és gyakorlati képzést egyaránt tartalmazó programon. Az azóta eltelt időben az ÁSZ további kilenc munkatársa kapott lehetőséget szakmai ismereteinek a GAO-nál történő bővítésére.

Az Indiai Köztársaság Külügyminisztériuma ITEC ösztöndíja révén az ÁSZ munkatársai rendszeresen pályázhatnak az indiai partnerintézmény által minden évben meghirdetett nemzetközi ellenőrzési tanfolyamokra. A képzési program alapvető célja, hogy a világ különböző számvevőszéki munkatársai számára lehetővé tegye egymás ellenőrzési tapasztalatainak megismerését, valamint a résztvevők szakmai ismereteinek bővítését.

Az 1979-ben indult képzési programon napjainkig a világ közel 90 országából érkező csaknem 1800 ellenőr vett részt. Az Állami Számvevőszéket 1990-től kezdődően közel 20 fő képviselte. 2002 áprilisától a tanfolyamok az indiai számvevőszék által létrehozott, elsősorban saját munkatársai továbbképzését biztosító, de a nemzetközi tanfolyamoknak is helyet adó képzési központban (iCISA - International Centre for Information Systems and Audit) zajlanak.