Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

TANULMÁNYOK

2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell

György László
egyetemi adjunktus,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
vezető közgazdász, Századvég Gazdaságkutató Zrt.


Veress József
DSc, egyetemi tanár,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/3 (p. 367-388.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány célja bemutatni a 2010 utáni magyar gazdaságpolitika stratégiai változásait. A magyar gazdaságot jellemző magas külső eladósodás és belső egyensúlytalanság tette szükségszerűvé a 2010 utáni stratégiai irányváltást. A stratégiai változtatásoknak köszönhetően a következő eredményeket tudja felmutatni a magyar gazdaságpolitika. A belső egyensúlytalanság csökkentése: a foglalkoztatási ráta 9 százalékponttal nőtt; a kkv-k teljes adóterhelése 9,1 százalékponttal csökkent; a bérhányad növekedett a szektorális adók terhére végrehajtott béradókedvezmények következtében; részben az adószerkezeti átalakításnak köszönhetően a nettó bérek és a nettó minimálbér 10 és 14 százalékkal növekedtek 2010–2015 között. A külső sebezhetőség csökkenése: a nettó külső tartozásállomány 40 százalékkal csökkent GDP arányosan 2010–2015 között; az államadósság külföldi fizetőeszközben denominált aránya 49 százalékról 30 százalékra mérséklődött; az állam részesedése a működő vagyonból a GDP mintegy 5 százalékával növekedett 2010 és 2014 között, többnyire közművek és a kritikus infrastruktúrához tartozó oligopol és monopol piaci vállalkozások megvásárlásával. A tanulmány diagnózisát követve a 2010 utáni gazdaságpolitikai intézkedések koherens stratégiává állnak össze. A tanulmány amellett érvel, hogy a magyar gazdaság jelenlegi kihívásai a múlt hibás stratégiai döntéseiben gyökereznek, valamint hogy a 2010 utáni gazdaságpolitika ezen kihívások kezelésére irányul.

KULCSSZAVAK: átalakulás, átmeneti gazdaságok, unortodoxia, külső eladósodás, belső egyensúlytalanság

JEL-KÓDOK:
 057, P52, E60


Töltse le a teljes cikket!