Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Fókusz - Integritás

A 2011–2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

Szatmári János

számvevő tanácsos, projektvezető, Állami Számvevőszék

Kakatics Lili

számvevő, Állami Számvevőszék

Szabó Zoltán Gyula

számvevő asszisztens, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/2 (p. 181-203.)


Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a közszféra szervezeteinek integritását. A felmérések eredményeként kirajzolódott, hogy a vizsgált intézményeknél a korrupciós kockázatok leginkább a közbeszerzések előkészítéséhez, lefolytatásához, az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódnak. A közszféra intézményeinek körében az intézményi struktúra, a szervezet jogállása és a jogszabályi környezet változása is kockázatként jelentkezhet. A kockázatok kezelésére hivatott kontrollok tekintetében az mondható el, hogy a közszféra szervezeteinek többsége rendelkezik a jogállásából eredő kockázatok kezelésére szolgáló kontrollokkal. A szervezeteknek ugyanakkor további lépéseket kell tenniük a korrupciós kockázatokat növelő tényezők (például közbeszerzés, eu-s támogatás) negatív hatásainak csökkentésére. Fejleszteniük kell többek között az összeférhetetlenséghez, a külső szereplőkkel való kapcsolattartáshoz vagy a szakértők alkalmazásához kapcsolódó kontrolljaikat.

Kulcsszavak: integritás, kockázatfelmérés, közigazgatás, korrupció

Journal of Economic Literature (JEL) kód: K420, H830, G220


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)