Tanulmányok

A banki tőkekövetelményi szabályozás jellegzetességei, háttere és nehézségei


Zsolnai Alíz
PhD, vezető tanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/2 (p. 213-225.)


Összefoglaló: A hitelintézetek a gazdaság motorjai és finanszírozói. A hitelintézetek meghatározó szerepköréből fakadóan a bankszabályozás kérdései az örök vita és konfliktus környezetében vannak jelen. A szerző arra vállalkozik, hogy a bankszabályozás terén a tőkekövetelményi szabályozásnak az egyes hazai, lokális hitelintézeteket érintő vonatkozásait, problémáit és anomáliáit tárja fel. A fókuszban a tőkekövetelményi szabályozás kiterjedése, hatálya, mélysége és a kisebb, lokális hitelintézeteknél (takarékszövetkezeteknél) az alkalmazási problémák és a szabályozás inadekvát volta állnak. Ezen túlmenően a szabályozási kérdések jogi vetülete mentén az egyes szabályozási területek illeszkedési diszharmóniái és következményei jelennek meg.

Kulcsszavak: szabályozás, tőkekövetelmény, bank, szövetkezeti hitelintézet

Journal of Economic Literature (JEL) kód: G21, G32, G15, F34


Töltse le a teljes cikket! (pdf)