Fókuszban a közpénzügyek

A belső kereslet és a banki hitelezés alakulása


Gém Erzsébet
vezető közgazdász, Magyar Fejlesztési Bank

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/3 (p. 337-351.)


Összefoglaló: A tanulmány a magyar gazdaság növekedésének sajátosságaival, a belső kereslet gyengeségével, illetve hiányával, valamint ehhez kapcsolódva a banki hitelezés helyzetével foglalkozik. Bár a gazdasági válságból való kilábalás már több mint egy éve tart Magyarországon, a növekedés egyoldalúan a (főleg német) exportra termelő feldolgozóipari ágazatokra, míg a GDP felhasználási oldalán a nettó exportra épül, s a belső kereslet egészen napjainkig nem indult bővülésnek. A növekedés ezen sajátossága leképezi a magyar gazdaság duális szerkezetét: a nemzetközi áru- és szolgáltatáskereskedelemhez szervesen kapcsolódó, főleg multinacionális nagyvállalatok magyarországi leányvállalatai, valamint a nagyobbrészt nem exportképes mikro-, kis- és közepes vállalkozások elszigetelt egymás mellett élését, a közöttük lévő beszállítói és szolgáltatói kapcsolatok csökevényességét, illetve hiányát és emiatt az itteni multinacionális nagyvállalatok működése során keletkezett pozitív (gazdasági, technológiai, jóléti stb.) hatások szükségesnél kisebb hatókörét.

Kulcsszavak: gazdasági növekedés, belső kereslet, banki hitelezés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F43, G2, E5, F3


Töltse le a teljes cikket! (pdf)