Tanulmányok

A belső kontrollrendszer működésének értékelése a központi költségvetési szerveknél


Dormán István Zoltán

számvevő, Állami Számvevőszék

Görgényi Gábor
számvevő tanácsos, Állami Számvevőszék

Horváth Margit
Dr., számvevő igazgató, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 200-219.)


Összefoglaló: A 2011. évi zárszámadás ellenőrzése során a belső kontrollok működéséről az Állami Számvevőszék (ÁSZ) egy különálló jelentésben számolt be, amelynek szakmai hátterét és eredményeit dolgozza fel a jelen tanulmány. A belső kontrollrendszer működésének felmérése egy közel 400 kérdésből álló kérdőív segítségével történt, amelyet egy egyedi fejlesztésű algoritmus értékelt ki, megadva a belső kontrollrendszer egészének és részelemeinek minősítését. Az eredmények összesítése és értékelése alapján megállapítást nyert, hogy a központi költségvetési szervek belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése 2011-ben alapvetően betöltötte funkcióját. A belső kontrollok működése a vizsgált 28 intézménynél, valamint fejezeti kezelésű előirányzatoknál 85 százalékos arányban bizonyult részben vagy egészben megfelelőnek. Az értékelés során bebizonyosodott, hogy ha az ellenőrzött költségvetési szerveknél a belső kontrollokat nem vagy nem megfelelően építették ki, akkor a működésükből fakadó hiányosságok összefüggésbe hozhatók a költségvetési beszámolóikban talált hibákkal, továbbá összefüggés mutatható ki a belső ellenőrzési tevékenység minősége és a belső kontrollrendszer működésének megfelelősége között.

Kulcsszavak: belső kontroll, kontrollrendszer, belső ellenőrzés, költségvetési beszámoló, Állami Számvevőszék

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H10, H3, H60


Töltse le a teljes cikket! (pdf)