Disputa

A devizahitelezés oka, a beavatkozás lehetősége, módjai


Bánfi Tamás

tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/3 (p. 380-391.)


Összefoglaló: A tanulmány a magyarországi devizahitelezést vizsgálja. Megállapítja: 1. a devizahitelezés eredeti oka a forint–devizakamatkülönbség; 2. a devizahitel a forintban nem hitelképes ügyfeleket hitelképesnek mutatta; 3. az adósok és a hitelezők egyaránt hibáztak, így a felelősség és a veszteség is megosztható. Az állam szabályozással vagy támogatással beavatkozhat. A támogatás bármely formája az adós és a hitelező veszteségének a rajtuk kívüli adófizetők közötti szétporlasztását jelenti, ezért a támogatást csak a társadalmi szolidaritás indokolhatja, míg a szabályozás korlátlan lehet. Javaslat: 1. állami beavatkozással a törlesztésképtelen családok lakhatási jogát kell biztosítani; 2. a legkisebb társadalmi költségű beavatkozás érdekében létre kell hozni egy speciális ingatlanalapot (ami a Nemzeti Eszközkezelő is lehet), az ingatlanalap a kereskedelmi bankokkal keretjellegű megállapodást köt, amely szerint a bankok az ingatlanalap igényének megfelelően az átmeneti túllikviditásuk alapján a jegybanki kéthetes kötvény vásárlása helyett az azonos hozamú és lejáratú, államilag garantált, az ingatlanalap által kibocsátott ingatlankötvényt vásárolja meg, így biztosítva forrást a törlesztésképtelen családok lakhatási jogának biztosításához.

Kulcsszavak: devizahitel, jelzálog, árfolyamkockázat, nem törlesztő adósok, lakhatás joga, speciális ingatlanalap

Journal of Economic Literature (JEL) kód: G18, G21, G24


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)