Tanulmányok

A felsőoktatás számviteli beszámolásának átfogó vizsgálata és egy javaslat


Ormos Mihály
egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Veress Attila
egyetemi adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/2 (p. 246-266.)


Összefoglaló: A hazai állami felsőoktatási intézmények alapvetően pénzforgalmi szemléletű számviteli eljárásai, beszámolói szemléletükben erősen eltérnek a vállalkozásokra vonatkozó szabályoktól. Ezzel szemben az angolszász országokban és az EUtagállamok többségében e két szektor egyaránt teljesítésszemléletet alkalmaz. Tanulmányunkban a felsőoktatási intézmények gazdasági vezetői és hallgatói körében végzett felmérésünkkel arra a kérdésre keressük a választ, hogy kik a hazai felsőoktatási beszámoló valódi címzettjei és mi az ő információigényük. Igazoljuk, hogy a teljesítésszemlélet alkalmazása jobban szolgálná az érintettek információs igényeit. Új modellt dolgozunk ki, amely a jelenleg alkalmazott, alapvetően pénzforgalmi szemléletű nyilvántartásokból sajátos, általunk meghatározott korrekciók segítségével egy, a teljesítmény mérésére alkalmas, a vállalati szférában is alkalmazott eredménykimutatáshoz hasonló beszámoló mellékletet eredményez.

Kulcsszavak: felsőoktatási intézmények, közszektor, számvitel, teljesítésszemlélet, pénzforgalmi szemlélet

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H83


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)