Fókusz - Válságkezelés Európában

A fizetésképtelenségi eljárások illeszkedési módjai nemzetközi összehasonlításban


Piller Zsuzsa

PhD-hallgató, cégvezető, felszámolóbiztos, CONT(O)-ROLL Kft., Budapest

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 151-164.)


Összefoglaló: A nemzeti jogszabályok – a válság fokának megfelelően – reorganizációs vagy felszámolási típusú eljárásokat különböztetnek meg. A gazdasági szereplők döntését nemcsak a fizetésképtelenségi részletszabályok befolyásolják, hanem maga a keretrendszer, azaz a reorganizációs típusú és likvidációs típusú eljárások egymáshoz való kapcsolódása is. Az írás – több európai uniós tagállam fizetésképtelenségi rendszerének átvizsgálása folytán – bizonyítja, hogy az illeszkedési módok között szabályszerűségek fedezhetők fel, s kategóriák állíthatók fel. A vizsgált országok egy részében kétszintű eljárási rendszerek működnek, amelyekben a reorganizációs és a felszámolási típusú eljárások egymástól teljesen függetlenek. Az országok másik részében egyszintű fizetésképtelenségi eljárási rendszer fedezhető fel, amelynek jellemzője, hogy a reorganizációról szóló döntés minden esetben feltétlen eleme az eljárásnak. A cikk rámutat továbbá a szakirodalom által korábban még meg nem fogalmazott eljárási rendszer létezésére, amelyet a szerző „egységesbe hajló” fizetésképtelenségi eljárásnak nevezett el.

Kulcsszavak: fizetésképtelenség, csőd, felszámolás, fizetésképtelenségi eljárási rendszer

Journal of Economic Literature (JEL) kód: K12, K22, F23, F65


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)