TANULMÁNYOK

A foglalkoztatásból származó jövedelmek progresszív adóztatása és jövedelmi egyenlőtlenség az etiópiai példa alapján

Simegn Nigussie Motuma
az Etiópiai Közszolgálati Egyetem Adó- és Vámügyi Intézetének adóügyekkel foglalkozó kutató hallgatója, tervezési, monitoring- és értékelési szakértő, Oromia Állam Adó- és Vámügyi Hatóság
Dejene Mamo Bekana
adjunktus, Etiópiai Közszolgálati Egyetem Adó- és Vámügyi Intézete
Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/3 (p. 364-391.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A jelen tanulmány célja annak felmérése, milyen összefüggésben áll a progresszív jövedelemadózás a foglalkoztatásból származó jövedelmi egyenlőtlenséggel. A kutatás mindössze tízévnyi foglalkoztatásból származó jövedelmi adaton alapul. Az alapadatokat a véletlenszerű mintavétel módszerével nyertük kilenc különböző szervezettől az évek során. A kvalitatív adatokat leíró eszközök és egyszerű regressziós analízis segítségével elemeztük, míg a kvantitatív elemzést a marginális adókulcs és az átlagos adókulcs összehasonlításával, valamint a Suits-index és a Gini-koefficiensek Lorenz-görbékből való kiszámításával végeztük el. Mindezek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a jövedelemadó jelentős mértékben progresszív, azonban végül csökken a hatodik adósávtól kezdődően. Másrészről viszont a Gini-koefficiens változó és magas értékei a különböző szervezetekben azt mutatják, hogy az adózás előtti jövedelmek tekintetében nagyobb az egyenlőtlenség. Továbbá a más nemzetekkel való összehasonlítás alapján azt látjuk, hogy az adókulcs kevésbé támogatja az újraelosztást, és csak kismértékben csökkenti a Gini-koefficiens értékét. Emellett megállapítottuk, hogy az infláció jelenlegi szintje csökkenti a mentesség alsó határát és az adósávok szélességét, miközben a magasabb sávok felé tolja a jövedelmet. Ezért szükséges volna, hogy a szakképzettségbeli különbségek méltányos módon tükröződjenek a munkavállalók jövedelmében, ami után az inflációval összeegyeztethető adókulcs szerint kellene adót fizetni. A foglalkoztatásból származó jövedelmekre kedvezményes adókulcsokat szükséges alkalmazni a háztartások különböző forrásból származó jövedelmeinek méltányos elosztása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a munkaerő-igényes ágazatok fejlődése segítse az ország szociális, politikai és gazdasági stabilitását.

KULCSSZAVAK: jövedelmi egyenlőtlenség, progresszív adókulcs, Gini-koefficiens, Suits-index


JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: H00, H20, H24