Tanulmányok

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Better Life indexének bemutatása

Kerényi Ádám
doktorjelölt, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport, Szeged

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/4 (p. 506-526.)


Összefoglaló: Közgazdászok között megoszlik a vélemény, vajon mennyire tükrözi a GDP mérőszáma egy-egy ország lakosainak boldogságát. Nem csak az a baj, hogy a GDP nem mér pontosan. Tanulmányomban bemutatom a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet nagyon érdekes kezdeményezését, a 2011. május 24-én publikált online kiadványában szereplő új, interaktív indexét, amely az OECD tagállamainak jól-létét1 és elégedettségét méri és hasonlítja össze három materiális és nyolc immateriális dimenzió alapján. Részletesen bemutatom mind a 11 dimenzió szempontjai alapján a legjobban és legrosszabbul teljesítő országokat, valamint külön kiemelem s ábrákkal szemléltetem a Magyarországgal kapcsolatos értékeket. Az OECD gazdasági növekedést serkentő ajánlások sokaságát dolgozta ki az elmúlt 50 évben, valamint több, a jól-létet mérő mutatószámot alkotott. A közgazdász társadalom ma azzal a feladattal áll szemben, hogy társadalmi fejlődést serkentő gazdasági ajánláshalmazt dolgozzon ki: célzott intézkedéseket a minőségileg jobb életért. Az OECD friss publikációjának sikere az alkalmazhatóságában rejlik, abban, hogy mennyiben képes koherens formát adni a valóság eredendő inkoherenciájának, az aszimmetrikus közpolitikai céloknak. A közeljövőben megkerülhetetlenné válhat a kormányzati intézkedések sikerének kulcsmérőszámaként az, hogy az állampolgárok mennyire értékelik a saját jól-létüket.

Kulcsszavak: jól-lét, mutatószám, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H11, I10, I20, I38


Töltse le a teljes cikket! (pdf)